Utkomstskydd

Du kan för  januari 2017 ansöka om grundläggande utkomststöd av Folkpensionsanstalten fr.o.m. 01.12.2016.  Utkomststödets nätsidor och telefontjänst öppnas 12.12.2016. Grundläggande utkomststöd söks från FPA. Kommunens socialkansli kan enligt prövning bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Information om handläggningen av utkomststödet vid FPA, Utkomststöd-1-1-2017

En person eller en familj som inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar för sin oundgängliga försörjning har rätt till utkomststöd. Utkomststöd är en förmån som i sista hand tryggar en person eller en familjs oungängliga försörjning. Före beviljande av utkomsstödet utreds den sökandes möjligheter att få andra sociala förmåner så som exempelvis arbetsmarknadsstöd, bostadsbidrag och studiestöd.

Ansökan om utkomststöd

En person eller familj som är i behov av utkomststöd kontaktar t.f. socialarbetare Lena-Maria Tuure, tel 06-3479 147 för att boka besökstid. För att bedömning om rätten till utkomststöd skall kunna göras skall utredning över inkomster företas samt kvitton på betalda utgifter eller fakturor bifogas till ansökan. Därtill skall till det första besöket medtas följande;

  • hyresavtal och kvitto på den senaste betalda hyran, eller
  • uppgifter gällande bostadslån av vilket det framgår lånets ändamål, återstående lånekapital samt ränta/månad
  • intyg över senast verkställda beskattning alternativt skatteförslag
  • betalningsanmälan över senaste inkomsten, ex utbetald dagpenning, studiestöd
  • övriga kvitton av vilka den sökandes ekonomiska situation framgår

Kvitton på utgifter som avser mat, tidning, television och hygienartiklar behöver ej företes eftersom man i beräkningen av utkomststöd räknar en grunddel per person som skall täcka dessa kostnader. Grunddelarna fastställs årligen av statsrådet.

Ansökningsblankett för utkomststöd tas med vid besök till socialarbetaren.

Ansökningsblanketter

 

Ansökan om utkomststöd

Hakemus toimeentulotuki