Vattendistrubutionen bruten / Vedenjakelu on keskeytynyt

Vattenverket meddelar:
Vattendistributionen är bruten i delar av Korsnäs centrum. Reparationsarbeten pågår. Missfärgat vatten kommer att förekomma en tid efteråt.

Vesilaitos tiedottaa:
Vedenjakelu on keskeytynyt osassa Korsnäsin keskustaa. Korjaustöitä tehdään parhaillaan. Vesijohtovedessä voi tämän jälkeen olla värihäiriöitä.