Vattentjänstverket informerar!

Vattentjänstverkets sandfilter klarar inte för tillfället att filtrera bort den mängd järn som finns i råvattnet,
vilket leder till att dricksvattnet inte är klart i färgen ute på ledningsnätet.

Vattnet går att dricka och investeringar kommer att göras för att säkerställa en bra vattenkvalitet i framtiden.

 

Vattentjänstverket
Korsnäs kommun