Vik. sjukskötare

Socialväsendet i Korsnäs kommun lediganslår följande vikariat inom äldreomsorgen;

Sjukskötare 100 % för tiden 02.01.2018-31.12.2018

Befattningen innebär treskiftesarbete med placering i första hand vid Lärknäs. Behörighetskrav är legitimerad sjukskötare och fullständiga kunskaper i svenska. Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska samt arbetserfarenhet och övriga utbildningar inom området ses som merit.

Lön enligt AKTA och prövotid om fyra månader tillämpas.

Ansökan inlämnas med betyg och intyg senast 22.12.2018 kl. 16.00 till Korsnäs kommun, vård- och omsorgsnämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs. Före anställningen inleds bör de som valts uppvisa godtagbart läkarintyg. Närmare information ger äldreomsorgsledare Johanna Björkman, tfn 06 3479 149 / 050-5529 621 eller vik. föreståndare Ann-Louise Gädda tfn 050 5987 010.

Korsnäs 07.12.2017

Vård- och omsorgsnämnden