Vinteröppethållning i biblioteket

Biblioteket har vinteröppethållningstider september 2018-maj 2019.

Måndag, fredag 12-19 (oförändrat)

tisdag, torsdag 12-16, onsdag 12-17