Coronasamordningsgruppens rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten, 4.11.2020

De konsekvenser som epidemin får för ordnandet av motions-, kultur- och fritidsverksamhet varierar beroende på i vilken fas epidemin befinner sig. Det regionala epidemiläget bedöms varje vecka i Österbottens coronasamordningsgrupp. Inom fritidsverksamheten bör man följa de rekommendationer som coronasamordningsgruppen gav 4.11.2020.