Kungörelse: Delgeneralplan för vindkraft samt förfarande för miljökonsekvensbedömning för Poikel vindkraftpark anhängig

Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab planerar en vindkraftspark i Korsnäs kommun. Ägare av Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab är finska Fortum Power and Heat Oy samt svenska eno energy Sweden AB. Till projektområdet planeras åtta vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en total höjd på 290 meter. Poikel vindkraftspark omfattar en yta…

Kungörelse: Delgeneralplan för vindkraft samt förfarande för miljökonsekvensbedömning för Poikel vindkraftpark anhängig

Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab planerar en vindkraftspark i Korsnäs kommun. Ägare av Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab är finska Fortum Power and Heat Oy samt svenska eno energy Sweden AB. Till projektområdet planeras åtta vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en total höjd på 290 meter. Poikel vindkraftspark omfattar en yta…