Harrström daghem

Harrström daghem har plats för 16 barn i åldern 1-5 år. På daghemmet erbjuds också morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarn och morgon-och eftermiddagsverksamhet för skolbarn. Daghemmet finns i f.d. Harrström skola.

Daghemmet

Daghemmet värdesätter lek, språk, rörelse och utevistelse.

Verksamheten utgår från ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik” och utformas enligt barnens intressen, önskemål och behov. Delaktighet och samarbete mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare betonas.

Daghemmet är sockersmart, inget extra tillsatt socker serveras.

Adress

Ledare för småbarnspedagogik

Blomqvist Birgitta

Ledare för småbarnspedagogik

E-post: birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 146
Telefontid: måndag – fredag 08.30 – 09.30

Kontaktuppgifter - daghemmet

Harrström daghem

Gamla Strandvägen 139, 66290

E-post: harrstrom.daghem(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 527 6330

Kontaktuppgifter - Köket

Harrström daghem

Gamla Strandvägen 139, 66290

E-post: harrstrom.daghem(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 527 6330

Daghemmets personal

Ledare för småbarnspedagogiken

  • Birgitta Blomqvist

Lärare inom småbarnspedagogiken

  • Jessica Nykamb, tel. +358 (0)50 527 6330
  • Camilla Lagerström, tel. +358 (0)50 527 6330

E-post till personalen: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi eller harrstrom.daghem(at)korsnas.fi

Speciallärare

  • Kerstin Palmqvist, tel. +358 (0)50 439 6945
Relaterad information och material
Blomqvist Birgitta

Ledare för småbarnspedagogik

E-post: birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 146
Telefontid: måndag – fredag 08.30 – 09.30

Harrström daghem

Gamla Strandvägen 139, 66290

E-post: harrstrom.daghem(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 527 6330