Harrström daghem

Harrström daghem har plats för 16 barn i åldern 1-5 år. På daghemmet erbjuds också morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarn och morgon-och eftermiddagsverksamhet för skolbarn. Daghemmet finns i f.d. Harrström skola.

Daghemmet

Daghemmet värdesätter lek, språk, rörelse och utevistelse.

Verksamheten utgår från ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik” och utformas enligt barnens intressen, önskemål och behov. Delaktighet och samarbete mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare betonas.

Daghemmet är sockersmart, inget extra tillsatt socker serveras.

Adress

Ledare för småbarnspedagogik

Häggblom Emma

Daghemsföreståndare

E-post: emma.haggblom(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 501 5587

Kontaktuppgifter - daghemmet

Harrström daghem

Gamla Strandvägen 193, 66290

E-post: harrstromdaghem(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 527 6330
Tel: +358 (0)50 465 4022

Kontaktuppgifter - Köket

Harrström daghem

Gamla Strandvägen 193, 66290

E-post: harrstromdaghem(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 527 6330
Tel: +358 (0)50 465 4022

Daghemmets personal

Daghemsföreståndare

  • Emma Häggblom

Lärare inom småbarnspedagogiken

  • Jessica Nykamb, tel. +358 (0)50 465 4022

Lärare inom småbarnspedagogiken

  • Camilla Lagerström, tel. +358 (0)50 527 6330

Barnskötare inom småbarnspedagogiken

  • Marie Westergård, tel. +358 (0)50 465 4022

Familjedagvårdare

  • Gunilla Smeds, tel. +358 (0)50 527 6330

Kök och städ

  • Pernilla Sandman, tel. +358 (0)50 527 6330

Eftis

  • Anna-Lena Back, tel. +358 (0)50 431 3467

E-post till personalen: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi eller harrstromdaghem(at)korsnas.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogiken

  • Kerstin Palmqvist, tel. +358 (0)50 439 6945
Relaterad information och material
Häggblom Emma

Daghemsföreståndare

E-post: emma.haggblom(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 501 5587

Harrström daghem

Gamla Strandvägen 193, 66290

E-post: harrstromdaghem(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 527 6330
Tel: +358 (0)50 465 4022