Molpe daghem

Molpe daghem ”Tulavippan” öppnades 01.10.2012. Det nybyggda daghemmet finns invid skolan.

Daghemmet har två avdelningar: Tärnan för barn i åldern 1-3 år och Måsen för barn i åldern 3-5 år.På daghemmet finns plats för 25 barn.

Daghemmet

Verksamheten på Tulavippan är målstyrd och utgår från barnens intressen och behov. Samhällsaktuella ämnen tas med i verksamheten på barnens nivå.

Vi värnar om varje barns trygghet (fysiskt,psykiskt och socialt) samt en nära relation med vårdnadshavarna.

Vår utgångspunkt är att barnet självt ska vara aktivt i sitt lärande och delaktigt i verksamheten.

Verksamheten dokumenteras och synliggörs för både barn och vårdnadshavare.

Vi värdesätter utomhusvistelse och rörelse. Fri lek och att se det enskilda barnet är viktigt för oss.

Tulavippan är ett ”sockersmart” daghem; inget extra socker serveras till barnen.

Öppethållningstiderna är i huvudsak kl. 07.00-17.00.

Adress

Ledare för småbarnspedagogik

Blomqvist Birgitta

Ledare för småbarnspedagogik

E-post: birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 146
Telefontid: måndag – fredag 08.30 – 09.30

Kontaktuppgifter - daghemmet

Molpe daghem

Flatgrundsvägen 14, 66210 Molpe

E-post: tulavippan(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 406 6933 | +358 (0)50 591 3170

Kontaktuppgifter - Köket

Molpe daghem

Flatgrundsvägen 14, 66210 Molpe

E-post: tulavippan(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 406 6933 | +358 (0)50 591 3170

Daghemmets personal

Ledare för småbarnspedagogiken

  • Birgitta Blomqvist

Lärare inom småbarnspedagogiken

  • Alexandra Kronstrand, tel. +358 (0)50 406 6933
  • Jens Fröding, tel. +358 (0)50 591 3170

E-post till personalen: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi eller tulavippan(at)korsnas.fi

Speciallärare

  • Kerstin Palmqvist, tel. +358 (0)50 439 6945
Relaterad information och material
Blomqvist Birgitta

Ledare för småbarnspedagogik

E-post: birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 146
Telefontid: måndag – fredag 08.30 – 09.30

Molpe daghem

Flatgrundsvägen 14, 66210 Molpe

E-post: tulavippan(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 406 6933 | +358 (0)50 591 3170