Taklax skola

Taklaxvägen 620, 66280 Taklax

E-post: taklax.skola(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 575 1630

Rektor Molpe & Taklax skola

E-post: jan-henrik.haggdahl(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 574 3384