Kuulutukset

KUULUTUS

 

Ympäristöministeriö on 28.5.2020 tekemällään päätöksellä Dnro VN/5961/2020 antanut luvan seuraavan Korsnäsin (280) kunnassa sijaitsevan alueen lunastamiseen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin:

Samfällt skifte 280-406-878-58, n. 1,0 ha suuruinen määräala.

Lunastuslupapäätös: LunastuslupapäätösHinjärv

 

Ko. ympäristöministeriön päätös on nähtävänä kuulutusajan 8.6.-15.7.2020 Korsnäsin kunnan ilmoitustaululla (Strandvägen 4323, 66 200 Korsnäs) sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset  > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa. Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Miia Mikkola puh. 0295 027 875. Tiedoksisaannin on katsottava tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.​

 

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS