Elatussopimus

Lapsen elatusta koskevassa laissa säädetään, että lapsella on oikeus rittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Lapsen oikeus saada elatusta päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta, mutta vanhemmat voivat olla velvollisia vastaamaan lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tätä ratkaistaessa otetaan huomioon myös  lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

Elatusapu

Lapsen elatusavusta sovitaan vanhempien kesken ja sopimuksen vahvistaa perusturvalautakunta tai tuomioistuin. Vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan lapsen elatuksesta.

Elatustuki

Kansaneläkelaitos voi myöntää elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt sopimuksen mukaisen elatusavun maksamisen tai hänellä ei ole maksukykyä.

Elatustuki voidaan maksaa joko kokonaisuudessaan tai elatusavun täydennyksenä.

Elatussopimuksen laatiminen

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Westberg Carina

Sosiaalipäällikkö

S-posti: carina.westberg(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 125
Puh.aika: ma-pe 09.00 – 10.00

Tuure Lena-Maria

Vt. sosiaalityöntekijä

S-posti: lena-maria.tuure(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 147
Puh.aik: maanantai-tistai, torstai 08.30 – 09.30