Potilasasiamies

Jokaisella potilaalla on oikeus hyvälaatuiseen terveyden- ja sairaanhoitoon. Hoito on järjestettä vä yksilön ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioittaen. Potilaalla on oikeus saada hyvää kohtelua.

Potilaan asemaa ja oikeuksia käsittelevässä laissa (potilaslaki 785/1992) tähdennetään myös potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta sekä oikeutta osallistua aktiivisesti hoitoon. Laki korostaa myös alaikäisen potilaan asemaa.

Potilas tai omainen voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen sellaisissa kysymyksissä,  kuten oikeudesta hoitoon ja tietoon, itsemääräämisoikeudesta ja asiakasmaksuista. Potilasasiamies neuvoo miten toimia, jos asiakas on tyytymätön terveydenhuollossa saamaansa hoitoon ja kohteluun.

Potilasasiamies  ei ota kantaa lääkityspäätöksiin potilaan hoidossa tai jos hoidossa on tapahtunut potilasvahinko. Potilasasiamiehen palvelu on ilmaista. Potilasasiamies ei toimi lainopillisena avustajana.

Potilaalla on oikeus:

  • hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hyvään kohteluun
  • määrätä itse
  • saada tietoa, esittää huomautus tai valitus, jos on tyytymätön hoitoon

Potilasasiamies

Käynti ja postiosoite:

Pohjanmaan hyvinvointialue
Vaasan keskussairaala, A1
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Puhelinnumero 06 213 1080
Puhelinaika maanantai – torstai klo 09.00 – 14.00

Sähköpostiosoite: potilasasiamies(at)ovph.fi (suojaamaton sähköposti)

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Korsnäsin kunta

Puh. +358 (0)6 3479 111
S-posti: info(at)korsnas.fi
Rantatie 4323, 666200 Korsnäs
Suomi