Työterveyshuolto

Tarkoituksena on myötävaikuttaa terveeseen ja turvalliseen työympäristöön sekä fyysisessä että psyykkiessä mielessä, ts. työyhteisön hyvään toimivuuteen.

Toiminnan tarkoitus on ennalta ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä pitää yllä ja edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä.

Toiminta

Työterveyshuolto on ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa työterveyshuollosta annetun lain mukaan (1383/2001). Työterveyshuolto tekee yhteistyötä niin työnantajan kuin työntekijän kanssa ja pyrkii edistämään fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja työkykyä sekä pitämään yllä hyvää turvallisuutta työpaikalla. Teemme työtä  moniammatillisena tiiminä, johon kuuluu terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi ja fysioterapeutti.

Työterveyshuollon tavoitteet

 1. Terveellinen ja turvallinen työympäristö
 2. Hyvin toimiva työyhteisö
 3. Työperäisten sairauksien ja tapaturmien ennalta ehkäisy
 4. Työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työelämän eri vaiheissa

Toimintaamme ohjaavat arvomme, joihin kuuluu

 • ihmisarvon kunnioitus
 • vastuuntunto
 • oikeudenmukaisuus

Työnantaja on velvollinen järjestämään laissa määrättyä ennalta ehkäisevää työterveyshuoltoa työntekijöilleen. Työntekijöille voidaan järjestää yleislääkäritason sairaanhoitoa, jos työnantaja on tehnyt sopimuksen ei-lakisääteisestä sairaanhoidosta, ks. alla.

Yrittäjät ja maanviljelijät voivat  järjestää itselleen työterveyshuoltoa, mutta se on vapaaehtoista. “ Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista” (1984/859)

Kelan tuki työnantajalle

Kela korvaa työterveyshuollon palvelujen kustannuksista 50 %:iin. Sairaanhoito- ja muista  terveydenhuollon kustannuksista  Kela korvaa 50 %:iin.  Edellyttäen, että työterveyshuolto on toteutettu hyvän  työterveyshuoltokäytännön mukaisesti,  korvataan työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset sekä muu ennalta ehkäisevä toiminta 60 %:iin. Työnantaja hakee korvausta Kelan sähköisen palvelun kautta 6 kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Työterveyshuoltoa koskeva sopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitelma ovat korvauksen saannin edellytyksenä.

Lakisääteinen työterveyshuolto käsittää ennalta ehkäisevää toimintaa

 • työpaikkakäyntejä, työpaikkaselvityksiä
 • terveystarkastuksia, työ- ja toimintakyvyn arviointia

Lisäksi siihen kuuluu

 • työtapaturman tutkimus ja hoito
 • ammattisairauden tutkimus ja hoito
 • työhön liittyvien oireiden tutkimus ja hoito
 • liikuntarajoitteisen työntekijänseuranta
 • ensiaputoiminnan suunnittelu ja järjestäminen

Tarvittaessa voidaan tarjota työfysioterapeutin tai –psykologin palveluja.

Ei-lakisääteinen sairaanhoito

Työnantajalla on mahdollisuus kustantaa henkilökunnalleen sairaanhoitopalveluja työterveyshuollon puitteissa, lakisääteisen toiminnan lisäksi.

Tarjottava sairaanhoito kohdistetaan työterveyteen, pääasiassa sairauksiin ja tapaturmiin, jotka keskeiseti voidaan katsoa liittyvän työhön tai vaikeuttavat työtekoa pitkällä tähtäimellä. Sairasloman tarve arvioidaan työolosuhteet ja työn vaatimukset huomioon ottaen.

Hoitaja tekee ensiarvioinnin ja ohjaa sairastuneen tarvittaessa työterveyslääkärille tai muun lääkärin diagnosoitavaksi.

Työterveyshuollolla ei ole lakisääteistä päivystysvelvollisuutta.

Suosittelemme, että sairastunut hakeutuu ensisijaisesti terveyskeskukseen, kun kyseessä on infektiosairaudet (esimerkiksi ilmatie-infektiot, virtsatieinfektio, ripulitaudit ja sukupuolitaudit) sekä diabeteksen seuraaminen, häiriöt kolesteroliaineenvaihdunnassa, ylipaino ja verenpainesairaus.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Korsnäsin kunta

Puh. +358 (0)6 3479 111
S-posti: info(at)korsnas.fi
Rantatie 4323, 666200 Korsnäs
Suomi