Hemvården i Korsnäs

Hemservice tillhandahålls den som på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom eller annan motsvarande orsak är i behov av hjälp. Hemsjukvård organiseras av hälsovårdsväsendet.

Korsnäs omsorgscenter Buketten

Vid omsorgscentret Buketten i Korsnäs kyrkby finns 30 hyreslägenheter. Till de boendes förfogande finns en ekonomibyggnad med tillgång till samlingsutrymme, dusch och tvättstuga. Vid området kan man kalla på personal dygnet runt.

Avgifter

Hemvårdens avgifter gällande omsorgsbesök fastställs utgående från antalet besök/vecka och kundens bruttoinkomster.

För stödservice fastställer vård- och omsorgsnämnden avgifterna.

Relaterad information och material
Westerlund Marina

Äldreomsorgsledare

E-post: marina.westerlund(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 552 9621

Juthborg Johanna

Vik.Hemserviceledare

E-post: johanna.juthborg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 3714 501

Material