Information om den sociala tryggheten för äldre i Korsnäs kommun

Äldreomsorgsledaren ger råd och anvisningar om service och tjänster för äldre i kommunen.

Hälsofrämjande mottagningen för patienter över 65 år; 70- och 75-åringar kallas till hälsogranskning. Närståendevårdare erbjuds även hälsogranskning med ca två års mellanrum.

Seniormottagning

Seniormottagning för alla över 65 år finns vid Korsnäs hälsogård tisdagar kl. 08:00-10:00.

Seniormottagningen kan du besöka om du har hälso- och sjukvårdsärenden som inte är av akut karaktär, t.ex. medicindosering, blodtrycksmätning, öronspolning och stygnborttagning.

Hemkörning av post

Enligt kommunikationsverkets anvisningar och rekommendationer har rörelsehindrade eller personer som fyllt 75 år rätt att få sin post hemkörd dagligen. Posten delar ut i postlådor vid tomtgränsen eller på bostadshus eller i brevinkast.

Hemkörning gäller inte tidig utdelning av tidningar.
Förutsättningen för att du ska få din post hemkörd är att alla i ditt hushåll är berättigade till denna tjänst.

En individuell anhållan sänds till Posti.

Information

Korsnäs Seniorrådgivning

Må-ons kl. 8:00-9:00

Tel: +358 (0)40 650 8032

Korsnäs seniormottagning

Tidsbeställning vardagar kl. 08:00-16:00

Tel: +358 (0)6 347 7645

Postens kundtjänst

Tel: +358 (0)20 027 100 på vardagar kl. 08:00-18:00

Relaterad information och material
Westerlund Marina

Äldreomsorgsledare

E-post: marina.westerlund(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 552 9621

Juthborg Johanna

tf Hemserviceledare

E-post: johanna.juhtborg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 3714 501

Salahddin Ann-Louise

tf Enhetsledare Lärknäs och Annahemmet

E-post: ann-louise.salahddin(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5987 010