Kust Österbottens samkommun för social- och hälsovård K5

Samkommunens uppgift är att i enlighet med grundavtalet på ett demokratiskt sätt garantera samarbetsområdets invånare lagstadgade primärhälso- och socialvård.

Samkommunens uppgift är att för medlemskommunerna anordna primärhälsovården i enlighet med lagen om folkhälsoarbetet (66/72) och därtill att för Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes anordna socialvården i enlighet med socialvårdslagen (710/82).

Samkommunens uppgift är att för Kaskö anordna till primärhälsovården nära ansluten socialvård. Samkommunen anordnar inte barndagvård.

Information

K5, Centraladministrationen
Tel. +358 (0)50 5680 890
Eriksvägen 15, 66100 Malax
Finland

Skicka krypterad information till K5

Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Finland