Kust Österbottens samkommun för social- och hälsovård K5

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsnäs kommuninvånares hälso- och specialsjukvårdstjänster från och med 1.1.2022.

Du hittar aktuell information om tjänsterna på https://osterbottensvalfard.fi/

Kontaktuppgifter: https://osterbottensvalfard.fi/vara-tjanster/

Information


Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Finland