Patientombudsman

Varje patient har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vården ska ordnas så att personens människovärde, övertygelse och integritet respekteras. Patienten har rätt att få ett gott bemötande.

I Lagen om patientens ställning och rättigheter (patientlagen 785/1992) betonas även patientens rätt till information och självbestämmanderätt och rätt till aktivt deltagande i vården. Lagen betonar också den minderåriga patientens ställning.

En patient eller anhörig kan kontakta patientombudsmannen gällande frågor såsom rätten att få vård, information, självbestämmanderätt och klientavgifter. Patientombudsmannen ger råd hur patienten kan agera när man är missnöjd med den vård och det bemötande man fått inom hälsovården.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut angående patientens vård eller om det skett en patientskada i vården. Patientombudsmannens service är gratis. Patientombudsmannen fungerar inte som juridiskt biträde.

Patienten har rätt till:

  • till en god hälso- och sjukvård samt till gott bemötande
  • att bestämma själv
  • till information
  • att framföra en anmärkning eller ett klagomål om man är missnöjd med vården

Patientombudsmannen

Kristina Maars, patientombudsman
Telefon: +358 (0)40 160 0950
E-post: kristina.maars(at)narpes.fi

 

Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Finland