Avtal om underhåll

I lagen om underhåll för barn stadgas att barn äger rätt till tillräckligt underhåll. Underhållet skall tillgodose de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt kostnader som detta föranleder.

Barnets rätt till underhåll upphör när barnet fyller 18 år, men om det prövas skäligt kan föräldrarna även efter det att barnet fyllt 18 år vara skyldiga att svara för kostnader för barnets utbildning.

När detta avgörs ser man även till barnets möjligheter att efter avslutad utbildning själv svara för kostnaderna för denna.

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag för barnet avtalas mellan föräldrarna och fastställs av socialnämnden eller genom dom. Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll.

Underhållsstöd

Om den underhållsskyldige inte betalar underhållsbidrag enligt avtal eller saknar betalningsförmåga kan underhållsstöd beviljas från Folkpensionsanstalten.

Underhållsstöd kan betalas i sin helhet eller som komplettering till underhållsbidrag.

Uppgörande av avtal om underhåll

Relaterad information och material
Westberg Carina

Socialchef

E-post: carina.westberg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 125
Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00

Tuure Lena-Maria

Socialarbetare

E-post: lena-maria.tuure(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 147
Telefontid: måndag-tisdag, torsdag 08.30 – 09.30