Handikappservice

Syftet med handikappservice är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämnbördiga medborgare.

Då ansökan om service enligt handikappservicelagen görs skall ett läkarintyg där den sökandens handikapp framgår bifogas till ansökan.

I Korsnäs kyrkby finns omsorgscentret Buketten med 30 hyreslägenheter. En del av dem är handikappanpassade. Vid området kan man kalla på personal dygnet runt.

Service och stöd enligt handikappservicelagen

Bland annat följande stödformer kan ansökas i enlighet med handikappservicelagen

  • färdtjänst
  • ändringsarbeten i bostaden
  • redskap och anordningar som hör till bostaden
  • serviceboende
  • personlig hjälpare
  • Korsnäs omsorgscenter Buketten
Relaterad information och material
Westberg Carina

Socialchef

E-post: carina.westberg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 125
Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00

Tuure Lena-Maria

Socialarbetare

E-post: lena-maria.tuure(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 147
Telefontid: måndag-tisdag, torsdag 08.30 – 09.30