Missbrukarvård

Vård och stöd kan ges till den som missbrukar rusmedel och dennes anhöriga eller annan närstående. Vård kan ges vid enheterna nedan.

Korsnäs kommun har utarbetat en rusmedelsstrategi i samarbete med Österbotten-projektet. Rusmedelsstrategin godkändes i kommunfullmäktige 26.05.2009.

Pixnekliniken

Korsnäs kommun är avtalspart med Pixnekliniken, varvid den som är i behov av vård för sitt missbruk kan kontakta Pixnekliniken direkt.

Hemsida: https://www.malax.fi/social-och-halsovard/forslag-om-pixnekliniken

Akutvård

Akutvård kan fås vid Missbrukarvårdsstationen i Vasa, Grusgatan 2-4.
Rådgivning och platsförfrågan: tel. +358 (0)6 325 2400.
Stationen är öppen dygnet runt.
Relaterad information och material
Westberg Carina

Socialchef

E-post: carina.westberg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 125
Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00

Tuure Lena-Maria

Socialarbetare

E-post: lena-maria.tuure(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 147
Telefontid: måndag-tisdag, torsdag 08.30 – 09.30