Omsorg om utvecklingsstörda

Kommunen ordnar specialomsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning i samråd med Kårkulla samkommun och Eskoo samkommun.

Till specialomsorg hör bl.a. anstaltsvård, boende och daglig sysselsättning. Kårkulla samkommun erbjuder service på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Eskoo samkommun erbjuder service på finska för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kommunen köper service av dessa samkommuner och därför behövs ett kontrakt mellan kommunen och Kårkulla/Eskoo. Mera information om Kårkulla och Eskoo finns på samkommunernas hemsidor, www.karkulla.fi samt www.eskoo.fi.

Serviceformer

  • dagverksamhet
  • boende
  • anstaltsvård
Relaterad information och material
Westberg Carina

Socialchef

E-post: carina.westberg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 125
Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00

Tuure Lena-Maria

Socialarbetare

E-post: lena-maria.tuure(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 147
Telefontid: måndag-tisdag, torsdag 08.30 – 09.30