Bibliotek

Biblioteksväsendet i Korsnäs består av biblioteket och bokbussen. Bokbussen ger service i byarna och till skolor och daghem. Biblioteket är kommunens vardagsrum, hit är du alltid välkommen!

Bibliotekets öppethållningstider september – maj :

Måndag, fredag  12-19

tisdag, torsdag    12-16

onsdag                  12-17

Helgaftnar stänger biblioteket kl. 16.

Sommartid maj-augusti har biblioteket öppet måndag och fredag 12-19 (oförändrat) samt tisdag,onsdag, torsdag 12-15.

I biblioteket kan du:

  • låna böcker, tidskrifter, dvd, cd, talböcker, kassetter
  • läsa dagstidningar och tidskrifter
  • använda bibliotekets kunddatorer för internetsökning och kontorsprogram
  • få tillgång till licensbelagda elektroniska medier, så som PressReader med tidningar och magasin på många olika språk.
  • titta på utställningar eller själv ställa ut
  • få råd och tips om litteratur och böcker
  • träffa författare på besök och ta del av övriga kulturevenemang
  • släktforska

Biblioteket samarbetar med tio svenskösterbottniska kommunbibliotek i biblioteksnätverket Fredrika. Du kan leta böcker och annat material i den gemensamma katalogen på nätet, www.fredrikabiblioteken.fi. Där får du även tips om populära böcker och kan tipsa själv och göra läslistor.

Via fjärrlån är det möjligt att få tillgång till sådant material som inte finns i det egna bibliotekets samlingar. Fjärrlån kan vara avgiftsbelagda. Tala med personalen om du önskar fjärrlån.

Biblioteksmaterialet cirkulerar i biblioteket och i bokbussen, det går bra att låna på båda betjäningsställena och returnera där det passar bäst. Intill bibliotekets huvudingång, innanför staketet finns en returbox som kan användas för materialreturer då biblioteket är stängt.

Webbiblioteket

Fredrika-katalogen är en titelkatalog som speglar de lokala bibliotekens bestånd. I ditt lokala bibliotek kan du, förutom lånekort dessutom få en PIN-kod för att kunna logga in i Fredrika-databasen för att se dina lån, förlänga dem och reservera utlånade böcker och annat biblioteksmaterial. Det går tillsvidare endast att reservera Korsnäs kommunbiblioteks och Närpes stadsbiblioteks material och som låntagare i Korsnäs bibliotek reserverar du i första hand Korsnäs biblioteks material, även i sådana fall där det önskade materialet är utlånat.

E-material via Fredrikabiblioteken.fi

Utbudet består av e-böcker och strömmande ljudböcker. De nyaste titlarna i årets utgivning finns snabbt tillgängliga i e-boksformat. Tjänsten upprätthålls av det svenska företaget ELib och erbjuds till Fredrikabibliotekens kunder. Från och med 1. januari 2013 är det möjligt att låna en (1) e-bok i veckan per lånekort. I den inhemska Ellibs finns böcker på finska samt finlandssvenska böcker.  Bekanta dig med hur Elib och Ellibs fungerar eller fråga personalen! Lånekort och personlig PIN-kod behövs för att kunna ladda ner detta material.

 

Till webbbiblioteket

Korsnäs kommunbibliotek på Facebook!

Österbottens förbund- Pohjanmaan liitto och KulturÖsterbotten erbjuder gratis marknadsföring av sommarevenemang!

Sänd informationen till biblioteket om du eller din förening inte själva använder Evenemangskalendern, så sköter vi det!

Ordnar du eller din organisation ett evenemang i sommar? Ert evenemang kan synas i Vasabladets, Österbottens Tidnings och Pohjalainens sommarbilagor.

Alla evenemang som finns inskrivna i kalendern senast 8.5 kan tas med i tidningarnas bilagor. Vasabladet och ÖT publicerar en längre sammanställning över sommarens evenemang där bland annat alla sommarteaterföreställningar och idrottsevenemang tas med. Pohjalainen publicerar en kortare förteckning över sommarens händelser.

Uppgifterna till sommarbilagorna tas direkt från kalendern på webben. Det är gratis att annonsera i kalendern.

Järjestätkö sinä tai järjestösi ensi kesänä tapahtuman? Tapahtumanne voi saada näkyvyyttä Pohjalaisen, Vasabladetin ja Österbottens Tidningin kesälehdissä.

Kaikki tapahtumat, jotka on kirjattu tapahtumakalenteriin 8.5. mennessä, voidaan ottaa mukaan kesälehtiin. Vasabladet ja ÖT julkaisevat kesän tapahtumista koosteen, johon otetaan esimerkiksi kesäteatteriesitykset ja urheilutapahtumat. Pohjalaisen kesälehdessä julkaistaan lyhyempi kooste kesän tapahtumista. Kesälehtien tiedot kootaan suoraan verkkokalenterista. Verkkokalenterin käyttö ei maksa mitään.
... Se meraSe mindre

Visa på Facebook

Hej då, Hans och Greta eller egentligen X och Y! Tack för en jättekul teater i biblioteket idag! ... Se meraSe mindre

Visa på Facebook

Välkommen till oss!
Två föreställningar på fredag: kl 9.30 och 11.30. För barn 2-9 år och andra intresserade. Ingen behöver bli rädd lovar Barnens Estrad!
... Se meraSe mindre

Kronoby, Korsnäs, Vasa och Närpes! Nu kommer Hans och Greta på besök! Torsdag 23.3. Kl. 17.30 Kronoby Bibliotek Fredag 24.3. Kl. 9.30 & 11.30 Korsnäs Bibilotek Lördag 25.3. Kl. 10.30 (svenska)...

Visa på Facebook