Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell våren 2024

KOMMUNSTYRELSENS PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR VÅREN 2024

 

JANUARI

KST 1/2024  Måndag 15.1        Kl. 18.30

 

FEBRUARI

KST 2/2024   Måndag 19.2        Kl. 18.30

 

MARS

KST 3/2024   Måndag 25.3      Kl. 17.30                (Bokslutsmöte)

 

APRIL

KST 4/2024  Måndag 22.4      Kl. 18.30

 

MAJ

KST 5/2024  Måndag 20.5      Kl. 18.30

 

JUNI

KST 6/2024   Måndag 17.6     Kl. 18.30

 

 

FULLMÄKTIGES PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR VÅREN 2024

 

JANUARI

KFGE 1/2024   Måndag 29.1    Kl. 19.30

 

APRIL

KFGE 2/2024   Måndag 8.4     Kl. 19.30

 

MAJ

KFGE 3/2024   Måndag 27.5   Kl. 18.30           (Bokslutsmöte)

 

 

 

 

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: camilla.ribacka(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: annalena.kronqvist@icloud.com
GSM: +358 (0)40 7565 597