Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell hösten 2024

KOMMUNSTYRELSENS PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR HÖSTEN 2024

 

AUGUSTI

KST 7/2024  Måndag 26.8        Kl. 18.30

 

SEPTEMBER

KST 8/2024   Måndag 30.9       Kl. 18.30

 

OKTOBER

NOVEMBER

KST 9/2024  Måndag 4.11      Kl. 18.30      (skatterna + budget)

 

DECEMBER

KST 10/2024  Måndag 9.12     Kl. 18.30     (gemensam julmiddag KST + KFGE)

 

 

FULLMÄKTIGES PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR HÖSTEN 2024

 

OKTOBER

KFGE 4/2024   Måndag 14.10    Kl. 19.30

Aftonskola        Måndag 28.10    Kl. 18.00    (Budgetria, ej möte) KFGE + KST

 

NOVEMBER

KFGE 5/2024   Måndag 11.11     Kl. 19.30    (skatterna + budget)

 

DECEMBER

Julmiddag med kommunstyrelsen 9.12 kl 16.00   (inget formellt möte)

 

 

 

 

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: camilla.ribacka(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: annalena.kronqvist@icloud.com
GSM: +358 (0)40 7565 597