Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2022

Augusti KST 7/2022
Måndag 22.08 kl. 18.30

September KST 8/2022

Måndag 19.09

 

 

kl. 18.30

 

Oktober KST 9/2022
Måndag 10.10

 

kl. 18.30

November KST 10/2022
Måndag 07.11

 

kl. 18.30 (Skatterna)

 

 

November KST 11/2022

Måndag 28.11

 

kl. 18.30 (Budgetförslaget

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för hösten 2022

September KFGE 4/2022
Måndag 26.09 kl. 19.30
Oktober Aftonskola

 

Måndag 31.10

 

kl. 18.00 (Budgetria, kfge + kst)
November KFGE 5/2022

 

Måndag 14.11

 

kl. 19.30 (Skatterna)
December KFGE 6/2022

 

Torsdag 08.12

 

kl. 16.00 Julmiddag

kl. 18.00 Möte, budget och ekonomiplan

 

 

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: camilla.ribacka(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: annalena.kronqvist@icloud.com
GSM: +358 (0)40 7565 597