Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell våren 2023

KOMMUNSTYRELSENS PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR VÅREN 2023

JANUARI
KST 1/2023 Måndag 23.1.2023 Kl. 18.30

FEBRUARI
KST 2/2023 Måndag 20.2.2023 Kl. 18.30

MARS
KST 3/2023 Onsdag 29.3.2023 Kl. 17.30 (Bokslutsmöte)

APRIL
KST 4/2023 Måndag 24.4.2023 Kl. 18.30

MAJ
KST 5/2023 Måndag 22.05.2023 Kl. 18.30

JUNI
KST 6/2023 Måndag 12.06.2023 Kl. 18.30

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR VÅREN 2023

MARS
KFGE 1/2023 Måndag 06.03.2023 Kl. 19.30

MAJ
KFGE 2/2023 Måndag 29.05.2023 Kl. 18.30
(Bokslutet 2022)

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: camilla.ribacka(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: annalena.kronqvist@icloud.com
GSM: +358 (0)40 7565 597