Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2021

Augusti
Måndag 09.08.2021 kl. 18.30 (Sammankalla till nya fullmäktige,gamla styrelsen
September

Måndag .06.09.2021

Måndag  20.09.2021

kl. 18.30 Konstituerande möte nya kst

 

Oktober

Måndag 11.10.2021

 

kl. 18:30

November

Måndag 08.11.2021

November

Måndag 29.11.2021

kl. 18.30 (Skatterna)

 

kl. 18.30 (Budgetförslaget)

Juli mötet flyttas till hösten pga att kommunalvalet flyttades till juni!

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för hösten 2021

Augusti
Måndag 16.08.2021 kl. 19.30 (Nya fullmäktiges första möte)
September
Måndag 27.09.2021 kl. 19.30
Oktober
November
 Måndag  15.11.2021 kl. 19.30   (Skatterna)
 Måndag  22.11.2021 kl.  18.30  Budgetria (ej möte) fmge + kst
December
Onsdag  08.12.2021

kl. 16.00   Julmiddag

kl. 18.00 Möte, budget och ekonomiplan

 

 

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: camilla.ribacka(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: annalena.kronqvist@icloud.com
GSM: +358 (0)40 7565 597