Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2019

Oktober
Måndag 14.10.2019 kl. 18.30
November
Måndag 04.11.2019 kl. 18.30 (Skatterna)
Måndag 25.11.2019 kl. 18.30 (Budgetförslaget)

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för hösten 2019

Oktober
Måndag 07.10.2019 kl. 18.30 (Möte + aftonskola)
November
Måndag 11.11.2019 kl. 19.30 (Skatterna)
Måndag 18.11.2019 kl. 18.30 (Budgetria)
December
Måndag 09.12.2019 kl. 16.00 (Julmiddag)
kl. 18.00 (Möte, budget & ekonomiplan)
Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495

Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: marcus.nordmyr(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 520 6180

Bernas Sven-Erik

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: svenerik.bernas(at)gmail.com
GSM: +358 (0)500 268 741