Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2021

Juni
Onsdag 23.06.2021 kl. 18.30 (Möte efter kommunalvalet)
Augusti
Måndag 09.08.2021 kl. 18.30 (Sammankalla till nya fmge, gamla kst)
September
Måndag .06.09.2021 kl. 18.30 (Konstituerande möte med nya Kst + nya fmge presid)

Oktober

Måndag 11.10.2021

 

kl. 18:30

November

Måndag 08.11.2021

November

Måndag 29.11.2021

kl. 18.30 (Skatterna)

 

kl. 18.30 (Budgetförlaget)

Juli mötet flyttas till hösten pga att kommunalvalet flyttades till juni!

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för hösten 2021

Augusti
Måndag 16.08.2021 kl. 19.30 ( Nya fullmäktiges första möte)
September
Oktober
November
 Måndag  15.11.2021  kl. 19,30   (Skatterna)
 Måndag  22.11.2021  kl.  18.30  Budgetria, ej möte) fmge + kst
December
Onsdag  08.12.2021

 kl. 16.00   Julmiddag

kl. 18.00 (Möte, Budget och ekonomiplan)

 

 

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495

Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: marcus.nordmyr(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 520 6180

Bernas Sven-Erik

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: svenerik.bernas(at)gmail.com
GSM: +358 (0)500 268 741