Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell hösten 2023

KOMMUNSTYRELSENS PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR HÖSTEN 2023

 

AUGUSTI

KST 7/2023 Måndag 28.08        Kl. 18.30

 

OKTOBER

KST 8/2023 Måndag 2.10        Kl. 18.30

 

NOVEMBER

KST 9/2023    Måndag 06.11      Kl. 18.30                (Skatterna + budgeten)

 

DECEMBER

KST 10/2023  Måndag 04.12      Kl. 18.30                (Gemensam julmiddag KST + KFGE)

 

 

FULLMÄKTIGES PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR HÖSTEN 2023

 

AUGUSTI  och SEPTEMBER

Möte om behov uppstår

 

OKTOBER

KFGE 3/2023  Måndag 16.10     Kl. 19:30

 

NOVEMBER

Aftonskola     Onsdag 01.11       Kl. 18:00                    (Budgetria, ej möte) FMGE + KST)

KFGE 4/2023  Måndag 13.11     Kl. 19.30                    (Skatterna + budgeten)

 

DECEMBER

Julmiddag med styrelsen 04.12  Kl.16.00                     (Inget formellt möte)

 

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: camilla.ribacka(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: annalena.kronqvist@icloud.com
GSM: +358 (0)40 7565 597