Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för våren 2020

Januari
Måndag 27.01.2020 kl. 18.30
Februari
Måndag 17.2.2020 kl. 18.30
Mars
Måndag 09.03.2020 kl. 18.30 (Extra insatt möte)
Måndag 30.03.2020 kl. 18.30 (Bokslutsmöte)

April

Måndag 20.04.2020

kl. 18.30 (SOTE)
Juni
Måndag 01.06.2020 kl. 18.30

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för våren 2020

Mars
Måndag 02.03.2020 kl. 19.30
April
Måndag 27.04.2020 kl. 19.30 (Beslut om överföring SOTE)
Juni
Måndag 08.06.2020 kl. 19.30 (Bokslutet)
Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495

Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: marcus.nordmyr(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 520 6180

Bernas Sven-Erik

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: svenerik.bernas(at)gmail.com
GSM: +358 (0)500 268 741