Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2020

Juni
Tisdag 30.06.2020 kl. 18.30 (Lärknäs upphandling)
Augusti
Måndag 17.08.2020 kl. 18.30
September
Måndag 21.09.2020 kl. 18.30

Oktober

Måndag 12.10.2020

 

kl. 18.30

November

Måndag 02.11.2020

Måndag 23.11.2020

kl. 18.30 (Skatterna)

kl. 18.30 (Budgetförslaget)

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för hösten 2020

Juni
Måndag 15.06.2020 kl. 18.30
Augusti
September
Måndag 28.09.2020 kl. 19.30

Oktober

November

Måndag 09.11.2020

Måndag 16.11.2020

December

Måndag 07.12.2020

 

 

 

kl. 19.30 (Skatterna)

kl. 18.30 (Budgetria, ej möte)

 

kl. 16.00 Julmiddag

kl. 18.00 (Möte Budget och ekonomiplan)

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495

Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: marcus.nordmyr(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 520 6180

Bernas Sven-Erik

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: svenerik.bernas(at)gmail.com
GSM: +358 (0)500 268 741