Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för våren 2022

Januari KST 1
Måndag 24.01.2022 kl. 18.30
Februari KST 2

Måndag .21.02.2022

 

kl. 18.30

 

Mars KST 3

Torsdag 31.03.2022

 

kl. 17.30 (Bokslutsmöte)

April KST 4

Tisdag 26.04.2022

Maj KST 5

Måndag 16.05.2022

 

kl. 18.30

 

kl. 18.30

Juni KST 6

Måndag 20.06.2022

kl.  18.30

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för våren 2022

Februari
Måndag 07.02.2022 kl. 18.30
Mars KFGE 1
Måndag 07.03.2022 kl. 19.30
April  KFGE
Måndag 04.04.2022 kl. 18.30 Aftonskola om kommunstrategin (inget möte)
Maj  KFGE 2
Måndag 30.05.2022 kl. 18.30 Bokslutet + kommunstrategin

 

 

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: camilla.ribacka(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: annalena.kronqvist@icloud.com
GSM: +358 (0)40 7565 597