Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för våren 2021

Januari
Måndag 25.1.2021 kl. 18.30
Februari
Måndag 22.02.2021 kl. 18.30
Mars
Måndag 29.03.2021 kl. 18.30 (Bokslutsmöte)

April

Måndag 26.4.2021

 

kl. 18:30

Maj

Måndag 24.05.2021

 

kl. 18.30

Juni

Måndag 07.06.2021

Juli

Måndag 05.07.2021

kl. 18.30 (Kallelse till nya fullmäktige)

 

kl. 18:30 (Ny styrelse)

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för våren 2021

Mars
Måndag 08.03.2021 kl. 19.30
Maj
Måndag 31.05.2021 kl. 19.30 (Bokslutet)
Juni
 Måndag 14.06.2021 kl. 19.30 (Periodbyte, ny fullmäktige)
Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495

Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: marcus.nordmyr(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 520 6180

Bernas Sven-Erik

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: svenerik.bernas(at)gmail.com
GSM: +358 (0)500 268 741