Sotning

Information om ändringarna i räddningslagen som berör sotning fr.o.m. 1.1.2019 finns på Österbottens räddningsverks sidor.

 

Företag som utför sotningsarbeten inom kommunen, bl.a.:

Bäckman och Söner Ab, Korsnäs, tel. 050-5184085
NY-JA Sotnings och fastighetsservice Ab, Nykarleby, tel. 06-7230839