Österbottens räddningsverk
Smedsbyvägen 14-16
65100 Vasa

Österbottens räddningsverk

Korsnäs brandstation
Silverbergsvägen 30
66200 Korsnäs

Korsnäs brandstation