Feedback

Här kan du lämna in feedback, frågor och synpunkter som rör exempelvis administrationen, hemsidan eller andra ärenden.

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare även felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

När du lämnar in feedback ska du fylla i din e-postadress för att få en löpande uppföljning.

Du kan också kontakta oss direkt:
Korsnäs kommun
E-post: info(at)korsnas.fi
E-post till personal: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 111

Kansliets öppethållningstider:
Måndag – Fredag 08.00 – 16.00 (vintertid)
Måndag – Fredag 08.00 – 15.00 (sommartid)

Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 666200 Korsnäs
Finland

Material