Feedback

  Här kan du lämna in feedback, frågor och synpunkter som rör exempelvis administrationen, hemsidan eller andra ärenden.

  Ibland upptäcker du som invånare eller besökare även felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

  När du lämnar in feedback ska du fylla i din e-postadress för att få en löpande uppföljning.

  Du kan också kontakta oss direkt:
  Korsnäs kommun
  E-post: info(at)korsnas.fi
  E-post till personal: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi
  Tel: +358 (0)6 3479 111

  Kansliets öppethållningstider:
  Måndag – Fredag 08.00 – 16.00 (vintertid)
  Måndag – Fredag 08.00 – 15.00 (sommartid)

  Relaterad information och material
  Korsnäs kommun

  Växel

  Tel. +358 (0)6 3479 111
  E-post: info(at)korsnas.fi
  Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
  Finland

  Material