Begäran och yrkande

Begäran om granskning av uppgifter ska göras skriftligt till den registeransvariga. Begäran om granskning går inte att göra per telefon. Personens identitet kontrolleras före uppgifter utlämnas. Uppgifter ges ut av person som utsetts av den som gjort beslut i ärendet.

Yrkande om rättelse av uppgifter ska göras skriftligt till den registeransvariga. I begäran ska man specificera vilka uppgifter man yrkar att ska rättas och på vilken grund. Rättelsen utförs utan dröjsmål.

Registerbeskrivningar

När personuppgifter samlas in för ett visst syfte, skapas ett register av dem. Dataskyddsbeskrivningarna informerar om kundens rättigheter och hur kundens personliga information behandlas. Av dataskyddsbeskrivningarna framgår t.ex.

  • vem är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter
  • vilka personuppgifter som ingår i registret
  • för vilket ändamål personuppgifterna används
  • vart personuppgifterna regelmässigt lämnas ut
  • principerna för skydd av personuppgifterna
  • hur den registrerade kan använda sig av sina rättigheter avseende personuppgifter

Allmänna förvaltningen

Allmänna förvaltningens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Registerförteckning för bindningar

Datum för uppgörande: 25.9.2017/ 13.10.2017

Tekniska verket och tillsynsnämnden

Tekniska verkets registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 06.06.2018

Tillsynsnämndens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 27.04.2020

Bildningsväsendet

Korsnäs skolas registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 09.11.2018

Molpe skolas registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 09.11.2018

Taklax skolas registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 09.11.2018

Småbarnspedagogikens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Bibliotek-, kultur & fritid

Kommunbibliotekets registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Fritids- och idrottssektionens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 09.11.2018

Socialväsendet och äldreomsorgen

Socialväsendets registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 25.05.2018

Lärknäs och Annahemmets registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Hemvårdsverksamhetens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Relaterad information och material
Söderholm Minna

Dataskyddsombud

E-post: minna.soderholm(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479-121