Finlands västligaste fastlandskommun

Korsnäs är Finlands västligaste fastlandskommun och har en lång och stenig kust mot Bottenhavet. Region väg 673 går genom kommunen likaså landsvägarna till Bergö, Petalax, Pörtom och Övermark. Grannkommunerna är Närpes i söder och Malax i norr.

Besöksmål

I kommun kan ni bland annat besöka Hembygdsmuseet, Prästgårds museet, Korsnäs kyrka och Kvarnbacken i Harrström.

Molpehällorna

Molpehällornas naturstation finns i Korsnäs kommun i Molpe bys yttre skärgård invid en remmad farled, 6 km från Bredskärs fiskehamn, eller 8 km från Restaurang Strand-Mölle.
Molpehällorna består av ett stort antal sammanvuxna öar. Terrängen är mosaik av ung lövskog, vassruggar och havsvikar som håller på att växa igen.

På Molpehällorna finns en cirka 1 km lång markerad naturstig. Naturstigens sidostig leder till en fyrbåk som återuppfördes sommaren 2001. Naturstationens gårdsplan är stor och jämn och kan med fördel användas för lägerskolverksamhet. Stationsbyggnaden och den närmaste terrängen är även lämpade för rörelsehämmade.

Aktiviteter och evenemang i Korsnäs 2024

Sevärdheter byavis

Korsnäs kyrkoby

Korsnäs kyrka

Ritad av C.L Engel är byggd på 1830-talet och har föregångare ända från medeltiden. Dagens rymliga kyrka i nyklassisk stil har en ljus färgsättning, ljuset och rymden förstärks ytterligare av höga fönster i fyra väderstreck.

Altaret och altartavlan har en ovanlig placering mitt i kyrkan. Takkupolen midskepps ger en ypperlig akustik och kyrkan används utöver den kyrkliga verksamheten för konserter av olika slag

Korsnäs hembygdsmuseum

Är ortens äldsta museum, inrymt i den röda landbondstugan. Det största rummet i storstugan – har en traditionell inredning med öppen spis, stänktapeter, högsängar, långbänk samt filhyllor och brödstänger i taket.

I textilrummet i sin nuvarande form invigt år 2000 finner man museets dyrgripar: en uppsättning färgstarka Korsnäströjor av äldre och yngre datum. Berättarkvällar i brasans sken och hantverksdagar för barn och unga brukar arrangeras varje sommar, liksom olika utställningar.

Prästgården

Byggdes på 1830-talet. Huset har senare fått en tillbyggnad. Museets vackra och stämningsfulla interiörer återspeglar ett prästhem kring sekelskiftet 1900. I stora salen, som pryds av ”Korsnäs-tapeten” i nytryck efter originalförlaga, kan dop och vigslar hållas samt konserter och uppläsningar anordnas.

Museet är därmed verkligen ett levande museum. De övriga rummen är också tidsenligt inredda, ofta med möbler och föremål donerade av prästsläkter med anknytning till orten.

Harrström

Kvarnbacken

Högst beläget i Harrström by ligger Kvarnbacken med sina två väderkvarnar. Storkvarnen, byggd på 1840-talet, står på sin ursprungliga plats och är en av de största i landet. Den mindre kvarnen intill byggdes i slutet av 1800-talet.

Båda kvarnarna är i brukbart skick och kvarnvingarnas gång brukar höras när sommarfester hålls på Kvarnbacken. Under årens lopp har nya byggnader tillkommit på området: loftsbyggnad, härbre, rökbastu och smedja.

Fiskehamnen & Fiskatorpet

Åk också ner till Harrström gamla fiskehamn, en plats tidigare full av liv och rörelse. Äldre och nyare båthus trängs runt den tvåhundra meter långa naturhamnen.

I närheten ligger Fiskartorpet, som visar hur en fiskarfamilj levde runt sent 1800-tal tidigt 1900-tal. I två båthus finns gamla båtar och motorer utställda. Man kan även njuta av den fina utsikten från hamnen.

Gamla stenbron

Byggd 1898 av Karl Åberg och Karl Höbacka.

Molpe

Molpe simstrand

Stanna till vid den trivsamma simstranden och besök Restaurang Strand-Mölle som finns precis bredvid stranden.

Molpehällorna

I Molpe by i Korsnäs finns den nedlagda sjöbevakningsstationen på Molpehällorna och ute i Bergö skärgård i Malax finns den nedlagda lotsstationen på Rönnskär. Dessa stationer har idag omvandlats till naturstationer som förvaltas av Forststyrelsen.

Naturstationerna ger nya intressanta möjligheter för besökare att kunna ta sig ut i vårt världsarv för att få uppleva hav och natur, få höra intressanta historier, promenera längs med naturstigar, delta i olika aktiviteter, eller varför inte övernatta på naturstationerna.

Taklax

Hinjärv träsk

Hinjärv är den största natursjön i Österbottens kustområde. Sjön ligger 10 kilometer från havet och är en grund och humushaltig sjö. Strandskogen består av bland annat klibbal, brakved och asp.

Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Finland

Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495