Kommunfakta

Korsnäs kommun är belägen i Västra Finlands län eller landskapet Österbotten vid Bottniska vikens kust. Regionväg 673 går genom kommunen likaså landsvägarna till Bergö, Petalax, Pörtom och Övermark.

Grannkommunerna är Närpes i söder och Malax i norr. Närmaste hamn, järnväg och flygfält finns i Vasa.

År 1887 blev Korsnäs kommun officiellt en självständig kommun genom avskiljning från Närpes. I verkligheten hade Korsnäs självständig kommunalverksamhet ända sedan år 1868.

Korsnäs kan dateras tillbaka till 1442 när bygden för första gången omskrevs i historiska skrifter.

Korsnäs är känd för sin företagsamhet, sin Korsnäströja och för sin vackra skärgård. Korsnäs är kommunen med livskraftiga starka byar, som alla har sin särprägel samt något speciellt att bjuda besökarna på.

Här verkar ett antal olikartade och intressanta museer, som det lönar sig att stifta närmare bekantskap med.

Befolkning

Befolkningen är totalt cirka 2070 personer, de flesta är mellan 15 och 64 år och bor i kyrkobyn, 29 % av befolkningen är 65 år eller äldre.

Från 1.1.1973 överfördes Träskböle och Töjby byar till Närpes i samband med kommunreformen. Befolkningen kom då att bli 2.281 invånare. Vid utgången av år 2020 var befolkningen 2.068 personer. 85,25 % av kommunens befolkning var vid ingången av år 2021 svenskspråkiga. Korsnäs kommuns andel utländska medborgare har under de senaste åren ökat i.o.m. arbetskraftsinvandring och flykting-mottagning till kommunen.

Befolkning 1.1.2018 - Åldersstruktur

Korsnäs är känd för sin företagsamhet, sin Korsnäströja och för sin vackra skärgård.

Korsnäs historia

1887

Korsnäs kommun blev officiellt en självständig kommun

1927

Korsbäck skola byggs

1927

Harrström skola byggs

1932

Molpe skola byggs

1951

Korsnäs skola byggs

1961

Korsnäs gruva, gruvdriften upphör

1964

Korsnäs kurscenter (KKC) grundas

1969

Lärknäs åldringshem står klart

1973

Töjby-Träskböle-Blaxnäs-området avskildes från Korsnäs kommun

1977

Omsorgscentret Buketten med tre hus färdigställs

1980

Nya kommunbiblioteket står klart på hösten

1982

Omsorgscentret Buketten byggs ut med ytterligare tre hus

1986

Kottebo daghem byggs

1992

Bygget av Taklax lågstadieskola färdigställs

2004

Renoveringen av Lärknäs åldringshem står klart, republiken Finlands dåvarande president Tarja Halonen inviger Lärknäs

2009

Yrkesakademin i Österbotten tog över Korsnäs Kurscenter

Renoveringen av Korsnäs skola färdigställs

2010

I kommunen finns fr.o.m 1 augusti tre skolor, åk 0-6 belägna i Kyrkobyn, Molpe och Taklax

2010

Omsorgscentret Buketten byggs ut med ytterligare två hus

2012

Nya daghemmet ”Tulavippan” i Molpe färdigställs

2014

Renovering av Kottebo daghem färdigställs

2015

Korsnäs blir officielt en tvåspråkig kommun

2017

Korsnäs kommun firar 130 år

Omsorgscentret Buketten renoveras och får ett nytt servicehus

2019

Centralidrottsplanen i Korsnäs kyrkby färdigställs och får namnet ”Korsnäs arena”, invigning 10 augusti.
Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Finland