Kuntatietoa

Korsnäsin kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä,  Pohjanmaan maakunnassa, Pohjanlahden rannikolla. Kunnan halki kulkee seututie 673 sekä Bergöhön, Petolahteen, Pirttikylään ja Ylimarkkuun johtavat maantiet.

Naapurikunnat ovat Närpiö etelässä ja Maalahti pohjoisen puolella. Vaasassa on lähin satama, rautatie ja lentokenttä.

Korsnäsin kunnasta tuli virallisesti itsenäinen kunta vuonna 1887, kun se erotettiin  Närpiöstä. Todellisuudessa kunnassa oli ollut itsenäistä kunnallistoimintaa aina vuodesta 1868 lähtien.

Korsnäs löytyy historiankirjoituksista jo vuodelta 1442, jolloin seutu mainittiin ensimmäisen kerran.

Korsnäs on tunnettu yritteliäisyydestään, Korsnäsin röijystään ja kauniista saaristostaan. Korsnäs on kunta, jonka kylät ovat vahvoja, elinvoimaisia  ja omaleimaisia. Jokaisella on oma erikoisuutensa tarjottavana  kävijälle.

Täällä toimii useita mielenkiintoisia, eriaiheisia museoita, joihin kannattaa tutustua lähemmin.

Väestö

Asukkaita on kaikkiaan noin 2070 henkilöä, heistä useimmat 15-64 –vuotiaita ja asuvat kirkonkylässä, 29 % asukkaista on 65-vuotiaita tai vanhempia.

Träskbölen ja Töjbyn kylät siirrettiin Närpiöön 1.1.1973 alkaen, kuntareformin yhteydessä. Väestömääräksi jäi tuolloin 2.281 asukasta. Vuoden 2020 lopussa asukasmäärä oli 2.068 henkilöä. Alkuvuodesta 2018  kunnan asukkaista 85,25 % oli ruotsinkielisiä.  Korsnäsin kunnassa ulkomaan kansalaisten määrä on viime vuosina kasvanut työperäisen maahanmuuton ja kunnan pakolaisvastaanoton myötä.

Väestö 1.1.2018 – Ikärakenne

Korsnäs on tunnettu yritteliäisyydestään, Korsnäsin röijystään ja kauniista saaristostaan.

Korsnäsin historia

1887

Korsnäsin kunnasta tuli virallisesti itsenäinen kunta

1927

Korsbäckin koulu rakennetaan

1927

Harrströmin koulu rakennetaan

1932

Moikipään koulu rakennetaan

1951

Korsnäsin koulu rakennetaan

1961

Korsnäsin kaivos, kaivostuotanto päättyy

1964

Korsnäs kurscenter (KKC)

1969

Lärknäsin vanhainkoti valmistuu

1973

Töjby-Träskböle-Blaxnäs –alue erotettiin Korsnäsin kunnasta

1977

Buketten kolmen rakennuksen palvelukeskusta viimeistellään

1980

Uusi kunnankirjasto valmistuu syksyllä

1982

Buketten-palvelukeskusta laajennetaan  kolmella lisärakennuksella

1986

Kottebon päiväkoti rakennetaan

1992

Taklaxin ala-asteen koulurakennus valmistuu

2004

Lärknäsin vanhainkodin kunnostus on valmis, tasavallan silloinen presidentti Tarja Halonen vihkii Lärknäsin

2009

Yrkesakademin i Österbotten otti hoitaakseen Korsnäsin Kurssikeskuksen
Korsnäsin koulun kunnostus valmistuu

2010

Kunnassa on 1. elokuuta alkaen kolme koulua, vuosiluokat 0-6. Ne sijaitsevat kirkonkylässä, Moikipäässä ja Taklaxissa.

2010

Buketten-palvelukeskukseen rakennetaan kaksi lisärakennusta

2012

Uusi päiväkoti, “Tulavippan”, valmistuu Moikipäähän

2014

Kottebon päiväkodin kunnostus valmistuu

2017

Korsnäsin kunta viettää 130-vuotisjuhlaa

Buketten-palvelukeskus kunnostetaan ja saa uuden palvelutalon

2019

Korsnäsin keskusurheilukenttä valmistuu. Nimeksi tulee “Korsnäsin areena” ja se vihitään käyttöön 10. elokuuta.
Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Korsnäsin kunta

Puh. +358 (0)6 3479 111
S-posti: info(at)korsnas.fi
Rantatie 4323, 666200 Korsnäs
Suomi