Korsnäs ungdoms- och byaförening
Hemsida: https://korsnasuf.sou.fi/start/

Harrström ungdomsförening
Hemsida: http://www.harrstrom.fi

Taklax ungdomsförening
Hemsida: http://www.taklaxuf.sou.fi/start/

Molpe ungdomsförening
Hemsida: http://molpe.fi/

Idrottsföreningen Fyren r.f. (IF Fyren)
Hemsida: http://iffyren.fi

Korsnäs Fotbollsförening r.f. (Korsnäs FF)
Hemsida: https://www.laget.se/korsnasff

Korsnäs Skytteförening r.f. (KoSF)

Västkustryttarna r.f.
Hemsida: http://www.vkr.fi/

Bjurbäck byaförening

Molpe byaråd
Hemsida: http://molpe.fi

Korsbäck byaförening
Hemsida: http://www.korsbackbf.sou.fi/start/

Taklax byaråd

Korsnäs ungdomsförening
Hemsida: http://korsnasuf.sou.fi/start/

Bjurbäck Jaktförening

Granskog Jaktförening

Helenelunds Jaktklubb

Korsbäck Jaktförening

Korsnäs Jaktförening
Hemsida: http://jaktforening.korsnas.fi

Molpe Jaktförening
Hemsida: http://molpe.fi

Taklax Jaktklubb

Korsnäs Guider

Korsnäs Hembygdsförening
Hemsida: http://korsnas.hembygd.fi

Föreningen Prästgårdsmuséet
Hemsida: https://prastgardsmuseet.hembygd.fi/start/

Korsnäs Mine Center
Hemsida: http://minecenter.hembygd.fi

Molpe marthaförening
Hemsida: http://molpe.fi

Korsnäs båtklubb

Korsnäsnejdens pensionärer
Hemsida: http://korsnas.spfpension.fi

Molpe motorklubb
Hemsida: http://molpe.fi

Molpe motorklubb
Hemsida: http://molpe.fi

Molpe Fiskargille
Hemsida: http://molpe.fi

Korsnäs fiskargille
Hemsida: http://fiskargille.korsnas.fi/

Harrström fiskargille

Molpe Sjöräddare
Hemsida: www.meripelastus.fi/molpe

Molpe Skifteslag
Hemsida: http://molpe.fi

Molpe Hem&Skola
Hemsida: http://molpe.fi

Kustens Hundklubb
Hemsida: www.kustenshundklubb.com

FRK, Korsnäs avdelning
Hemsida: https://rednet.rodakorset.fi/korsnas

Frontveteranföreningen Kamraterna

Föreningen Folkhälsan
Hemsida: https://www.folkhalsan.fi

Korsnäs invalider

Korsnäs Skogsvårdsförening

Lions club Korsnäs
Hemsida: https://www.e-clubhouse.org/sites/korsnas/

Malax-Korsnäs handikappförening

Malax-Korsnäs hjärtförening
Hemsida: http://www.hjarta.fi/malax-korsnas-hjartforening

Psykosociala förengingen Träffpunkten r.f (föreningen som ordnar Vänstugan Spiron varje fredag på Byagården i Korsnäs.

Korsnäs församling
Hemsida: http://forsamlingen.korsnas.fi

Bönehusföreningen
Hemsida: http://molpe.fi

Svenska Folkpartiet i Korsnäs
Hemsida: https://sfp.fi/

Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs
Hemsida: https://www.kvinnoforbundet.fi/sv/om_oss/lokalavdelningar/korsnas/

Korsnäs socialdemokratiska förening

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Bäckström Carola

Kirjastotoimen päällikkö

S-posti: carola.backstrom(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 140

Lindholm Roger

Liikunnanohjaaja

S-posti: roger.lindholm(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 134 | +358 (0)50 597 1946