Korsnäsin vesipalvelulaitos

Kunnan vesipalvelulaitokselle kuuluu sekä vesi- että jätevesipalvelut. Vesipalvelulaitos toimittaa Korsnäsin, Taklaxin ja Harrströmin kylien talousvedet.  Raakavetenä käytetään yksinomaan pohjavettä, joka käsitellään vedenpuhdistuslaitoksilla. Molpe vatten Ab toimittaa talousveden Moikipään ja Korsbäckin kyliin.

Jätevesilaitos vastaa kunnallisen viemäriverkoston jäteveden käsittelystä ja puhdistuksesta. Jätevesi pumpataan kuljetusjohtojen kautta Moikipään, Taklaxin ja Harrströmin kylistä Korsnäsin kirkonkylän jätevedenpuhdistuslaitokselle, jossa se puhdistetaan.

Voinko liittyä?

Vesi- ja jätevesiverkostoon liittyminen määrätyllä toiminta-alueella myönnetään vesipalvelulaitoksen yleisten toimitus- ja sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli halut liittyä kunnalliseen vesi- tai viemäriverkostoon, ota yhteyttä tekniseen päällikköön tai vesilaitoksen hoitajaan.

Sopimuksen luovutus tai siirto

Myytäessä kiinteistöä,jossa on voimassa oleva vesi ja/tai jätevesisopimus on täytettävä liittymää/liittymiä koskeva lomake ja jätettävä se tekniseen kansliaan. Myöskin vesi- ja jätevesiliittymien siirto tehdään erityisellä lomakkeella.

Ilmoitus vesi- ja jätevesiliittymän luovutuksesta

Ilmoitus vesi- ja jätevesiliittymän siirrosta

Käyttösopimus

Jos omistamallasi kiinteistöllä on voimassa oleva vesi ja/tai jätevesisopimus ja vuokraat kiinteistön jollekulle, on sinun annettava suostumuksesi, että vuokralainen voi tehdä käyttösopimuksen Korsnäsin kunnan vesipalvelulaitoksen kanssa. Vuokralaisen ja vesipalvelulaitoksen välille laaditaan sitten käyttösopimus.

Suostumusta koskeva lomake

Sopimuksen irtisanominen

Jos haluat irtisanoa vesi- tai jätevesiliittymän (pääliittymän ja/tai lisäliittymän), se tehdään erillisellä irtisanomislomakkeella. Myöskin käyttösopimus irtisanotaan lomakkeella. Ilmoitus vesi- ja jätevesiliittymien sekä käyttösopimusten irtisanomisesta jätetään tekniseen kansliaan.

Ota huomioon, että kun  liittymä sanotaan irti ja otetaan kokonaan pois käytöstä, ja jotta se taas voidaan ottaa käyttöön, on maksettava uusi liittymismaksu.

 Vesi- ja jätevesi liittymän irtisanomisilmoitus

Ilmoitus vesi- ja jätevesiliittymän siirrosta

Vesipostin käyttö

Kesäaikaan on mahdollista lunastaa avain vesipostin käyttöä varten, jos on tarvetta hakea juomavettä kesämökille. Vesipostin avaimen vuosivuokra on 45,00 € + alv 24 %. 50 euron talletusmaksu peritään käteisellä avainta lunastettaessa. Talletusmaksu maksetaan takaisin, kun avain on palautettu takaisin. Vesipostin käyttösopimus tehdään teknisessä kansliassa ja samalla annetaan vesipostin avain.

Lupa jäteveden viemiseen suljetusta jätevesijärjestelmästä jätevedenpuhdistamoon

Jos asennat suljetun järjestelmän sinun on haettava myös lupa jäteveden viemiseen suljetusta järjestelmästä jätevedenpuhdistamolle. Hakemus jätetään täytettynä tekniseen virastoon. Ota huomioon, että sinun on jätettävä lomake kuntaan ennen kuin otat yhteyttä lietteenkuljettajaan.

Kun kiinteistö luovutetaan, on tehtävä uusi hakemus uuden omistajan nimissä.

Lupahakemus koskien jäteveden viemistä suljetusta jätevesijärjestelmästä Korsnäsin jätevedenpuhdistamolle

Mitä vessaan ja viemäriin saa huuhdella?

Vain WC-paperit ja ulosteet saa huuhdella alas vessasta. Viemäriin saa laskea vain saippua- ja shampoopitoista vettä suihkusta, tiskivettä sekä pesukoneiden vettä.

Vessaan ja viemäriin  huuhdeltu aines ei noin vain häviä. Se on vain lenkki puhdistusprosessissa  ja puhdistuslaitokset tekevät päivittäin tarpeettoman paljon työtä, kun ne puhdistavat pois sekä kiinteää että vaarallista ainetta.

Sellaiset kuin esim. paperipyyhkeet, siteet, tamponit, kosteuspyyhkeet, vanupuikot ja muu kova aines johtaa usein putkitukoksiin ja on tarpeettoman iso osa puhdistustyötä. Savukkeen tumpit, kondomit, nuuska, maalijäänteet ja kemikaalit (esim. asetoni) ovat vaarallisia aineita käsitellä ja sen lisäksi pilaavat puhdistusprosessin bakteerikannan.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Garrido Jedidias

Vesilaitoksen hoitaja

S-posti: jed.garrido(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 5056 857

Granås Ulf

Tekninen päällikkö

S-posti: ulf.granas(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056