Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoidon päällimäinen tehtävä on edistää terveyttä seuraamalla oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä.Kouluterveydenhoidon tarkoituksena on edistää oppilaan terveyttä sekä tukea tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä oppilaan, vanhempien/huoltajien, opettajan ja muun henkilökunnan kanssa. Kouluterveydenhoito haluaa myös auttaa kaikkia viihtymään koulussa, edistämällä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Uuden asetuksen mukaan oppilas tapaa  kouluterveydenhoitajan vuosittain. Terveystarkastuksessa keskustellaan muun muassa oppilaan koulunkäynnistä, kavereista, vapaa-ajasta, ravinto-, liikunta-, tv-, tietokone-, peli- ja nukkumistottumuksista.

Vuosittain mitataan pituus ja paino, ja seurataan ryhtiä ja puberteettikehitystä. Huoltaja on  aina tervetullut mukaan.

Laajat terveystarkastukset tehdään vuosiluokilla 1 ja 5. Silloin oppilas tapaa sekä kouluterveydenhoitajan että lääkärin.

Näissä terveystarkastuksissa tarkastetaan lisäksi näkö, kuulo, verenpaine ja hb (lk 5).

Kouluterveydenhoitajan työ käsittää muun muassa seuraavaa:

 • Oppilaan ikään sopeutettu terveysvalistus
 • Rokotukset (soita ennen)
 • Näkö- ja kuulotarkastukset
 • Oppilaan kasvun ja ryhdin seuraaminen (ylimääräiset tarkastukset)
 • Ruokatodistus allergioissa tai muissa yliherkkyyksissä
 • Hb tarkastukset
 • Siteiden vaihto, ompeleiden poisto jne
 • “Olla läsnä”, kuunnella oppilasta sekä voida tukea ja auttaa, kun ongelmia syntyy
 • Kouluterveydenhoito on mukana koulujen oppilashuoltoryhmissä.

Jos sinulla huoltajana on kysyttävää lapsen terveydestä, kasvusta tai kehityksestä, voit hyvin ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Toisinaan tuntuu paremmalta, kun saa keskustella ajatuksistaan ja mietteistään ulkopuolisen kanssa.

Terveystapaamiset vuosiluokittain

 • Vuosiluokalla 1 ja vuosiluokalla 5 terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus.

Käynnit terveydenhoitajan luona

 • Näöntarkastus: lähinäkö, kaukonäkö (ei lk 5)
 • Kuulon tarkastus audiometrillä
 • Pituus ja paino
 • Ryhti, selkä ja jalat
 • Puberteettikehityksen arviointi
 • Verenpaine
 • Terveysvalistus
 • Etukäteen annetaan kysely, joka otetaan mukaan terveystapaamiseen kouluterveydenhoitajan luona.

Huoltaja ja oppilas täyttävät kyselylomakkeen yhdessä

 • kyselylomakkeen läpikäynti
 • huoltajan on tärkeää olla mukana tutkimuksessa (vuosiluokka 1)

Lääkärin käynti

 • yleinen teveystarkastus

Vuosiluokat 3 ja 4

 • Terveydenhoitajan tarkastus
 • Paino ja pituus
 • Ryhti, selkä ja jalat
 • Puberteettikehityksen arviointi
 • Terveystarkastuksessa keskustellaan muun muassa oppilaan koulunkäynnistä, kavereista, vapaa-ajasta sekä ravinto-, liikunta-, tv-, tietokone-, peli- ja nukkumistottumuksista.
 • Tarvittaessa näön, kuulon, hb:n, verenpaineen tai muun seuranta
 • Huoltaja on aina tervetullut mukaan (soita, kun asia on ajankohtainen)
 • Muu tarkastus tarvittaessa
Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Korsnäsin kunta

Puh. +358 (0)6 3479 111
S-posti: info(at)korsnas.fi
Rantatie 4323, 666200 Korsnäs
Suomi