Teiden valaistus

Korsnäsn kunta omistaa ja vastaa kaikesta kunnan tievalaistuksesta. Katujen ja teiden valaistuksen on rakennettu n.  1150 valopisteen laajuiseksi. Tievalaistuksen laajentaminen tapahtuu erillisillä päätöksillä.

Valvonta ja kunnossapito

Kunta pitää kunnossa tievalaistusta. Vuosittain valojen sytyttämisen yhteydessä tehdään kunnollinen tievalaistuksen tarkistus ja tehdään mahdolliset korjaukset ja valonlähteiden vaihdot. Joulukuussa suoritetaan kaikkien valopisteiden tarkastus ja tarpeellinen huolto. Vakavampia vikoja koskevat toimenpiteet ja lamppujen vaihdot, esimerkiksi risteyksissä, tehdään niin nopeasti kuin mahdollista.  Huomatkaa, että valaistus voi olla sytytettynä päiväaikaan huoltotöissä.

Valaistusajat

Valaistus sytytetään 1.9. ja sammutetaan kesäajan alkaessa.
Vuorokauden ajat ovat seuraavat:

Rantatie:

Maanantai-torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

6:45  –  22:15
6:45  –  23:15
7:45  –  23:15
8:15  –  22:15

Muut tiet:

Maanantai-torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

7:15  –  21:45
7:15  –  22:45
7:45  –  22:45
8:15  –  21:45

Huomatkaa, että Helenelundin tievalaistus noudattaa Närpiön kaupungin syttymis- ja sammutusaikoja.

Ongelmaa tien valaistuksessa?

Poikkeavista valaistusajoista, rikkinäisistä lampuista ja muista tievalaistuksen ongelmista voitte ilmoittaa tekniseen virastoon.

Kaava-alueen tiet

Tekninen osasto hoitaa katujen ja kaava-alueen teiden kunnossapidon n. 7,5 kilometriltä.

Teiden kunnossapito käsittää kesäaikaan:

  • Soran levitystä
  • Lanausta
  • Höyläystä
  • Pölyn sitomista
  • Kasvillisuuden raivausta
  • Päällystekunnossapitoa

Teiden kunnossapito käsittää talvisaikaan:

  • Reunamerkintää
  • Lumen aurausta
  • Liukkauden estoa

Mahdollisissa ongelmissa tai liikenneturvallisuuden vaaratilanteissa ota yhteyttä tekniseen kansliaan.

Valtion tiet Korsnäsin kunnassa

Rantatie
Meritie
Kolebackintie
Råbackantie
Korsbäckintie
Bjurbäckintie
Strandmossantie
Vanha Rantatie
Tuvängentie (osa)
Frönäsintie (osa)

Valtion teitä koskevaa palautetta voi antaa Tielaitoksen verkkosivuilla. Tien kuntoa tai kunnossapitoa  koskevan ilmoituksen voi tehdä sähköisesti verkkopaikalla palauteväylä.

Akuutit ongelmat ja liikenneturvallisuutta selvästi vaarantavat ongelmat ilmoitetaan soittamalla tieliikennöitsijälinjaan, numeroon 0200 2100 (24 h/vrk). Esimerkkinä mainitunlaisista ongelmista on, että tiellä voi olla vettä, puita tai muuta kaatunut tielle, eli kaikki sellainen,joka estää käyttämästä tietä normaalisti.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Granås Ulf

Tekninen päällikkö

S-posti: ulf.granas(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056

Råholm Susanna

Kiinteistöinsinööri

S-posti: susanna.raholm(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 129 | +358 (0)50 5506 267 maanantai-keskiviikko