Kuulutus: Poikelin tuulivoimapuston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointimenettely vireille

Poikel Vindkraft Ab/Oy ja Edsvik Vindpark Ab suunnittelevat tuulivoimapuistoa Korsnäsin kunnan alu-eelle. Tuulivoimapuistoyhtiöiden omistajina ja alueen hankekehittäjinä toimivat suomalainen Fortum Power and Heat Oy sekä ruotsalainen eno energy Sweden AB. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä kahdeksan tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 290 metriä. Poikelin tuulivoimapuisto kattaa noin 1000 hehtaarin laajuisen alan. Tarkasteltavana on kaksi hankevaihtoehtoa (VE…

Details