Visio

Koulun pyrkimyksenä on voida kasvattaa itsenäisiä, aloitteellisia ja kriittisesti ajattelevia nuoria, joilla on positiivinen ja realistinen elämänkatsomus.

Koululaitoksen on pidettävä yllä hyvin varustettuja kouluja, jotka vastaavat niitä vaatimuksia, joita opintosuunnitelmassa oletetaan. Koululaitoksen on tarjottava hyvä ja turvallinen opetus.Tämä edellyttää pätevää henkilökuntaa kouluihin. Työssä pyritään jatkuvuuteen oppilaiden hyvinvoinnin ja hyvin oppimistulosten vuoksi.

Opintosuunnitelma

Esikoulu ja perusopetus seuraavat sivistyslautakunnan vahvistamia opintosuunnitelmia.

Maalahden opintosuunnitelmat pohjautuvat  opetushallituksen  laatimien opintosuunnitelmien perusteisiin.

Opintosuunnitelmissa päätetään muun muassa seuraavaa

  • koulun arvopohja ja toimintakulttuuri, kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet
  • näkökulma oppimiseen, kasvatukselliseen ympäristöön, työtapaan ja oppilaiden osallistumiseen
  • opetusjärjestelyt , kuten tuntisuunnitelma, kieliohjelma, tuntiresurssit, suuntaviivat
    koulujen lukuvuosisuunnitelmiin
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, oppilashuolto
  • oppimisen arviointi
  • opetuksen ainekohtaiset tavoitteet ja sisältö

Opintosuunnitelmat toimivat opettajan työkaluna päivittäisessä opetuksessa.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Moliis Camilla

Sivistysjohtaja

S-posti: camilla.moliis(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 595 8829