Senaste - KorsnäsNytt nr. 7

Utgivare

Korsnäs kommun
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs

Ansvarig utgivare

Christina Båssar
christina.bassar(at)korsnas.fi
046-9229 495

Redaktionsråd

Bernas Sven-Erik

Höglund-Rusk Helena

Kronqvist Anna-Lena

Mannfolk Maria

Nydahl Kjell

Åkersten Amanda

Sänd material till

Nedergård Kenth
kenth.nedergard(at)netikka.fi
Tel. 050 5222 644
Fax. 06-3479 190

Publicering och manusstopp

Nr 1-22: 4.2 (21.1)

Nr 2-22: 18.3 (4.3)

Nr 3-22: 29.4 (14.4)

Nr 4-22: 17.6 (3.6)

Nr 5-22: 16.9 (2.9)

Nr 6-22: 4.11 (21.10)

Nr 7-22: 16.12 (2.12)

KorsnäsNytt arkiv 2012-2022

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495