Senaste - KorsnäsNytt nr. 5

Utgivare

Korsnäs kommun
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs

Ansvarig utgivare

Christina Båssar
christina.bassar(at)korsnas.fi
046-9229 495

Redaktionsråd

Bernas Sven-Erik

Höglund-Rusk Helena

Kronqvist Anna-Lena

Mannfolk Maria

Nydahl Kjell

Åkersten Amanda

Sänd material till

Nedergård Kenth
kenth.nedergard(at)netikka.fi
Tel. 050 5222 644
Fax. 06-3479 190

Publicering och manusstopp

Nr 1-21: 12.2 (29.1)

Nr 2-21: 26.3 (12.3)

Nr 3-21: 30.4 (16.4)

Nr 4-21: 18.6 (4.6)

Nr 5-21: 17.9 (3.9)

Nr 6-21: 5.11 (22.10)

Nr 7-21: 17.12 (3.12)

KorsnäsNytt arkiv 2012-2021

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495