Senaste - KorsnäsNytt nr. 5

Utgivare

Korsnäs kommun
Silverbergsvägen 21
66200 Korsnäs

Ansvarig utgivare

Christina Båssar
christina.bassar(at)korsnas.fi
046-9229 495

Redaktionsråd

Bernas Sven-Erik

Höglund-Rusk Helena

Kronqvist Anna-Lena

Mannfolk Maria

Nydahl Kjell

Åkersten Amanda

Sänd material till

Nedergård Kenth
kenth.nedergard(at)netikka.fi
Tel. 050 5222 644

Publicering och manusstopp

Nr 1-23: 10.2 (27.1)

Nr 2-23: 10.3 (24.2)

Nr 3-23: 28.4 (14.4)

Nr 4-23: 16.6 (2.6)

Nr 5-23: 15.9 (1.9)

Nr 6-23: 27.10 (13.10)

Nr 7-23: 15.12 (1.12)

KorsnäsNytt arkiv 2012-2023

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495