Senaste - KorsnäsNytt nr. 4

Utgivare

Korsnäs kommun
Silverbergsvägen 21
66200 Korsnäs

Ansvarig utgivare

Christina Båssar
christina.bassar(at)korsnas.fi
046-9229 495

Redaktionsråd

Bernas Sven-Erik

Höglund-Rusk Helena

Kronqvist Anna-Lena

Mannfolk Maria

Nydahl Kjell

Åkersten Amanda

Sänd material till

Nedergård Kenth
kenth.nedergard(at)netikka.fi
Tel. 050 5222 644

Publicering och manusstopp

Nr 1-24: 9.2 (26.1)

Nr 2-24: 15.3 (1.3)

Nr 3-24: 3.5 (19.4)

Nr 4-24: 14.6 (31.5)

Nr 5-24: 13.9 (30.8)

Nr 6-24: 25.10 (11.10)

Nr 7-24: 13.12 (29.11)

KorsnäsNytt arkiv 2012-2024

Relaterad information och material
Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495