Lediga bostäder

Kommunen har hyresbostäder i Korsnäs, Molpe, Korsbäck, Taklax och Harrström. Om det för tillfället inte finns någon ledig bostad som passar just dina behov, kan du ställa dig i bostadskö så tar vi kontakt då en lämplig bostad blir ledig.

VÄSTERBO

By: Molpe
Adress: Söderbyvägen 49 B
Lokal nr: 4
Storlek: 58 m²

Hyra: 325,82 € / månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen:

VÄSTERBO

By: Molpe
Adress: Söderbyvägen 49 B
Lokal nr: 5
Storlek: 58 m²

Hyra: 325,82 € / månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen:

SKOLGÄRDET

By: Taklax
Adress: Taklaxvägen 559
Lokal nr: A 1
Storlek: 65 m²

Hyra: 351,67 € / månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 15,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Biltakplats och kallt förråd i anslutning till bilplats

SKOLGÄRDET

By: Taklax
Adress: Taklaxvägen 559
Lokal nr: A 2
Storlek: 62 m²

Hyra: 335,44 € / månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 15,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Biltakplats och kallt förråd i anslutning till bilplats

KORSBÄCKEN

By: Korsbäck
Adress: Bjurbäckvägen 782 A
Lokal nr: 2
Storlek: 63 m²

Hyra: 340,85 €/månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten:
Övriga utrymmen: Biltakplats, varmt förrådsutrymme

TAKLAX SKOLBOSTAD

By: Taklax
Adress: taklaxvägen 620 A
Lokal nr: 1
Storlek: 80 m²

Hyra: 595,51 € / månad
Uppvärmning: Bergsvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Biltakplats

NORRBY

By: Korsnäs
Adress: Norrbygränd 6
Lokal nr: 3
Storlek: 75 m²

Hyra: 544,09 €/månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Biltakplats, kallt förråd i anslutning till biltak, varmt förråd samt förrådsvind

NORRBY

By: Korsnäs
Adress: Norrbygränd 6
Lokal nr: 6
Storlek: 60 m²

Hyra: 447,53 €/månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Biltakplats, kallt förråd i anslutning till biltak, varmt förråd samt förrådsvind

MOLPE SKOLBOSTAD

By: Molpe
Adress: Sjövägen 49 A
Lokal nr: 1
Storlek: 96 m²

Hyra: 560,33 €/månad
Uppvärmning: Olja
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Kallt förrådsutrymme i uthus

Kontaktuppgifter
Rögård Camilla

Kanslisekreterare

E-post: camilla.rogard(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 136

Wester-Bergman Katarina

Kanslist

E-post: katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 127

Omsorgscenter Buketten

Omsorgscentret Buketten är beläget på adressen Skylvägen 2-6 i Korsnäs kyrkby. På området finns 30 st hyresbostäder. Bostäderna hyrs endast ut på sociala grunder och i första hand åt äldre personer. Storleken på bostäderna varierar mellan 1-2r+kv.

Kontaktuppgifter
Vesterback Vivan

Hemserviceledare

E-post: vivan.vesterback(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 3714 501

Westerlund Marina

Äldreomsorgsledare

E-post: marina.westerlund(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 552 9621

Ordningsregler & info

Lagen om hyra av bostadslägenhet och Invånarguiden

Här finns en länk till Lagen om hyra av bostadslägenhet som alla våra hyresavtal utgår från. I lagen hittar du bl.a. information om hyresgästens ansvar att vårda lägenheten omsorgsfullt samt information när hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet (t.ex. vid utebliven betalning av hyran eller om hyresgästen för eller tillåter ett störande liv i lägenheten). Rekommendation om tystnad så att inte grannarna störs mellan kl. 22.00 och 7.00.

Du kan också bekanta dig med vår Invånarguide som delas ut i samband med att hyresavtalen undertecknas.

Rökning är förbjuden i alla lägenheter.
Det är inte tillåtet att skruva/fästa/göra hål i badrumsväggar.

 

Flyttstädning och kontroll

En flyttstädning av lägenheten ska göras före nycklarna inlämnas till tekniska kansliet. En granskning av lägenheten utförs efter att nycklarna har inlämnats. Om hyresgästen har försummat städningen helt eller delvis bekostas en städning av städfirma med garantihyran. Detsamma gäller även onormalt slitage eller förstörelse i lägenheten.

Kök:
– Noggrann avfrostning av kylskåp och frys, inget vatten får rinna ner på golvet
– Lämna kylskåps- och frysdörrarna öppna efter rengöringen
– Tvätta kylskåp, spis in- och utvändigt
– Tvätta köksskåp in- och utvändigt
– Rengör ventilationsventilen/spisfläkten samt flottfilter

Badrum, bastu och wc:
– Rengöring av wc-stol, handfat, duschhörna/badkar
– Rengöring av kakel och kakelfogar
– Rengöring av golvbrunn
– Rengöring av bastulave, -väggar och – golv
– Rengöring av ventilationsventil

Alla rum:
– Dammsugning och tvätt av alla golvytor
– Rengöring av skåp och hyllor in- och utvändigt
– Tvätta insidan av fönster och dammsug mellan fönstren

Obs! Möbler, tv-apparater, elektronik som tas ur bruk efter flytten får inte föras till gårdens avfallskärl utan förs direkt till Stormossen eller Edsvik återvinningsstation.

Uppsägning av kontrakt

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad och räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs. Ifylld uppsägningsblankett lämnas in till Tekniska kansliet.

Garantihyra

En månads garantihyra begärs av hyresgästen i samband med inflyttningen (beslut KST 16.9.2019 § 189). Garantihyran återbetalas efter utflyttning förutsatt att det inte finns orsak till att garantiavgiften används till att täcka ev. ersättningskrav på hyresgästen (t.ex. obetald hyra eller städavgift).

Relaterad information och material
Rögård Camilla

Kanslisekreterare

E-post: camilla.rogard(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 136

Wester-Bergman Katarina

Kanslist

E-post: katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 127