Lediga bostäder och bostadsansökan

Kommunen har hyresbostäder i Korsnäs, Molpe, Korsbäck, Taklax och Harrström. Om det för tillfället inte finns någon ledig bostads som passar just dina behov, kan du ställa dig i bostadskön genom att fylla i vår blankett för bostadssökande och lämna in den till Tekniska kansliet. Bostadsansökan är i kraft i 6 månader.

Bostadsansökan

Vi tar kontakt med dig när en lämplig bostad blir ledig. Om vi under den tiden inte hittat en lägenhet som motsvarar dina önskemål, kan du förnya den genom att kontakta tekniska kansliet. Om du hittar en bostad och din ansökan blir inaktuell, vänligen meddela oss så vi kan ta bort din ansökan.

Rögård Camilla

Kanslisekreterare

E-post: camilla.rogard(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 136 I +35850 386 6472

Bostads Ab Skolgärdet

Taklaxvägen 559, Taklax

Storlek: 62 m2 (2r+k+b)
Uppvärmning: Elvärme (ingår ej i hyra), luftvärmepump finns i lägenheten.
Hyra samt övriga kostnader: 419,42 € + kallvattenavgift 15 €/månad/person

Kontaktuppgifter och disponenter

Strömsbo, Svedvägen 16, Harrström Susanna Råholm 050-5506267
Rönnebo, Förbindelsevägen 33, Harrström Maj-Britt Vilén 050-5262155
Sweden, Svedvägen 8 B, Harrström Maj-Britt Vilén 050-5262155
Korsbäcken, Bjurbäckvägen 782 A, Korsbäck Christina Åkersten 050-5910059
Prästhagen, Norrbyvägen 18 A, Korsnäs Bror Södergran 040-9101061
Rönngränd, Rönngränd 5 A 1, Korsnäs Maria Mannfolk 040-5589489
Norrby, Norrbygränd 6, Korsnäs Susanna Råholm 050-5506267
Söderbo, Söderbyvägen 47 A, Molpe Susanne Tuure 050-5963615
Risgärdet, Risgärdsvägen 11, Molpe Catharina Nystrand 050-3623014
Västerbo, Söderbyvägen 49 B, Molpe Susanne Tuure 050-5963615
Skolgärdet, Taklaxvägen 559, Taklax Maria Mannfolk 040-5589489
Sandåkern, Sandåkersvägen 12, Harrström Maj-Britt Vilén 050-5262155
Gärdet, Risgärdsvägen 11 A, Molpe AL-Consulting/Linda Backgren-Holm 050-5575178
Molpe Rosen, Flatgrundsvägen 3, Molpe AL-Consulting/Linda Backgren-Holm 050-5575178
Skepparsvatro, Söderbyvägen 41, Molpe Susanna Råholm 050-5506267
Bredblick, Kyrkobyvägen 124 A, Korsnäs Korsnäs kommun/vaktmästare 06-3479111 (växel) / Mirza Hodzic 040-9625254
Marielund II, Silverbergsvägen 36 A, Korsnäs Korsnäs kommun/vaktmästare 06-3479111 (växel) / Meris Bilajac 040-7426390
Kommungården, Silverbergsvägen 21, Korsnäs Korsnäs kommun 06-3479111 (växel) / Meris Bilajac 040-7426390

Ordningsregler & info

Lagen om hyra av bostadslägenhet och Invånarguiden

Här finns en länk till Lagen om hyra av bostadslägenhet som alla våra hyresavtal utgår från. I lagen hittar du bl.a. information om hyresgästens ansvar att vårda lägenheten omsorgsfullt samt information när hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet (t.ex. vid utebliven betalning av hyran eller om hyresgästen för eller tillåter ett störande liv i lägenheten). Rekommendation om tystnad så att inte grannarna störs mellan kl. 22.00 och 7.00.

Du kan också bekanta dig med vår Invånarguide som delas ut i samband med att hyresavtalen undertecknas.

Rökning är förbjuden i alla lägenheter.
Det är inte tillåtet att skruva/fästa/göra hål i badrumsväggarna. 

 

Flyttstädning och kontroll

En flyttstädning av lägenheten ska göras före nycklarna inlämnas till tekniska kansliet. En granskning av lägenheten utförs efter att nycklarna har lämnats in. Om hyresgästen har försummat städningen helt eller delvis bekostas en städning av städfirma med garantihyran. Detsamma gäller även onormalt slitage eller förstörelse i lägenheten.

Kök:
– Noggrann avfrostning av kylskåp och frys, inget vatten får rinna ner på golvet. Dra ur stöpseln under avfrostningen och lägg inte i den igen efter avfrostningen!
– Lämna kylskåps- och frysdörrarna öppna efter rengöringen
– Tvätta kylskåp, spis in- och utvändigt
– Tvätta köksskåp in- och utvändigt
– Rengör ventilationsventilen/spisfläkten samt flottfilter

Badrum, bastu och wc:
– Rengöring av wc-stol, handfat, duschhörna/badkar
– Rengöring av kakel och kakelfogar
– Rengöring av golvbrunn
– Rengöring av bastulave, -väggar och – golv
– Rengöring av ventilationsventil

Alla rum:
– Dammsugning och tvätt av alla golvytor
– Rengöring av skåp och hyllor in- och utvändigt
– Tvätta insidan av fönster och dammsug mellan fönstren

Obs! Möbler, tv-apparater, elektronik som tas ur bruk efter flytten får inte föras till gårdens avfallskärl utan förs direkt till Stormossen eller Edsvik återvinningsstation.

Obs! Kom ihåg att också tömma ev. garage och uteförråd!

Uppsägning av kontrakt

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad och räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs. Ifylld uppsägningsblankett lämnas in till Tekniska kansliet.

Uppsägning av hyresavtal

Garantihyra

En månads garantihyra begärs av hyresgästen i samband med inflyttningen (beslut KST 16.9.2019 § 189). Garantihyran återbetalas efter utflyttning förutsatt att det inte finns orsak till att garantiavgiften används till att täcka ev. ersättningskrav på hyresgästen (t.ex. obetald hyra eller städavgift).

Kontaktuppgifter
Rögård Camilla

Kanslisekreterare

E-post: camilla.rogard(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 136 I +35850 386 6472