Högstadiet i Petalax

Vår skola byggdes år 1971 och genomgick under åren 2004-2006 en omfattande renovering.

Eleverna kommer från flera olika byar i Malax och Korsnäs kommuner. De flesta av skolans elever är beroende av skolskjuts och lever i en svenskspråkig miljö där det talas svensk dialekt, och undervisningsspråket är svenska.

 

Skolområdet

Skolan finns i Petalax by i Malax kommun och är omgiven av skogar och åkrar.

Resurscentret Föregångarna

Adress

Kontaktuppgifter - skolan

Högstadiet i Petalax

Mamrevägen 9, 66240 Petalax

E-post: hogstadiet.petalax(at)malax.fi
Tel: +358 (0)40 650 8045

Kontaktuppgifter - Rektor

Neuman Malin

t.f Rektor

E-post: malin.neuman(at)malax.fi
Tel: +358 (0)50 303 3648

Kontaktuppgifter - Köket

Högstadiet i Petalax

Köket

E-post: hogstadiet.petalax(at)malax.fi
Tel: +358 (0)40 650 8047

Skolans personal

Rektor

  • T.f. Malin Neuman, +358 (0)50 303 3648

Vicerektor

  • Telefon: +358 (0)50 3831 290

Lärarrum

  • Telefon: +358 (0)40 650 8046

Studiehandledare

  • Telefon: +358 (0)40 650 7974

E-post till personalen: fornamn.efternamn(at)malax.fi

Köket

  • Telefon: +358 (0)40 650 8047

Vaktmästare

  • Telefon: +358 (0)50 303 3647

Kurator

  • Ansvarig kurator +358 (0)40 650 8119
  • Skolkurator (lågstadier) +358 (0)50 516 6289

Skolhälsovården

  • Skolhälsovårdare +358 (0)50 321 4920
Relaterad information och material
Högstadiet i Petalax

Mamrevägen 9, 66240 Petalax

E-post: hogstadiet.petalax(at)malax.fi
Tel: +358 (0)40 650 8045