Lånekort

 • Ges till alla som vill låna
 • Första lånekortet är gratis
 • Lånekortet är personligt
 • Av låntagare under 15 år krävs målsmans godkännande
 • Meddela genast förändrade kontaktuppgifter i biblioteket

Lån och reservering

 • Att låna Korsnäs biblioteks böcker och annat material är gratis
 • Bibliotekspersonalen ger tips, hjälper och vägleder med informationssökning och i alla frågor
 • Utlånat material kan reserveras kostnadsfritt
 • För förmedling av fjärrlån och regionlån uppbärs en avgift
 • Biblioteket tar gärna emot förslag och önskemål
 • Biblioteket har en silverfärgad returlåda i anslutning till huvudingången, dit biblioteksmaterial kan returneras under den tid biblioteket har stängt. Då biblioteket är öppet ska returerna hämtas in till biblioteket

Lånetid

 • Böcker, cd, dvd och tidningar 28 dagar
 • Påminnelse sänds ut på förfallet material.
 • Material som annan kund reserverat, kan krävas in direkt efter förfallodagen
 • Gällande fjärrlån: långivande bibliotek bestämmer lånetiden, kan vara kortare än 28 dagar

Fjärrlån och regionlån

 •  Fjärrlån förmedlas från andra bibliotek och avgift uppbärs beroende på långivarbibliotekets avgifter
 • Regionlån förmedlas mellan övriga Fredrikabibliotek och Vasa stadsbibliotek. Regionlåneavgift 2 euro per bok.
 • Regionlån och fjärrlån beställs i biblioteket  eller via webbiblioteket och förmedlas av biblioteket, inte direkt till kunden.

Övrig service

 • I biblioteket finns wifi, lösenord fås av personalen.
 • Biblioteket lånar även ut idrottsredskap
 • Biblioteket har storskärmstv, filmduk och videoprojektor
 • I biblioteket finns ett piano och blockflöjt

Utställningar

 • Biblioteket har ett kombinerat mötes- och hobbyrum och galleri med regelbundet förnyade utställningar. Det är gratis att ställa ut, personalen har information om lediga tider och annat praktiskt.
 • På barnavdelningen finns Barnens utställningsvägg

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen har godkänt användningsregler för Korsnäs kommunbibliotek BKFS §38/2011.