Lånekort

 • Ges till alla som vill låna och kan styrka sin identitet.
 • Första lånekortet är gratis.
 • Lånekortet är personligt.
 • Av låntagare under 15 år krävs målsmans godkännande.
 • Meddela adressförändringar i biblioteket.

Lån och reservering

 • Att låna Korsnäs biblioteks böcker och annat material är gratis.
 • Utlånat material kan reserveras kostnadsfritt.
 • För förmedling av fjärrlån och regionlån uppbärs en avgift.
 • Biblioteket tar gärna emot förslag på anskaffning.
 • Biblioteket har en returlåda i anslutning till huvudingången, dit biblioteksmaterial kan returneras under den tid biblioteket har stängt. Då biblioteket är öppet bör returer ske inne i biblioteket.

Lånetid

 • Böcker, cd, dvd och tidningar 28 dagar
 • Påminnelse sänds ut på förfallet material.

Fjärrlån och regionlån

 •  Fjärrlån förmedlas från andra bibliotek och avgift uppbärs beroende på långivarbibliotekets avgifter, minst 2 euro per bok.
 • Regionlån förmedlas mellan övriga Fredrikabibliotek och Vasa stadsbibliotek. Regionlåneavgift 2 euro per bok.
 • Regionlån och fjärrlån beställs i biblioteket och förmedlas av biblioteket.

Övrig service

 • I biblioteket finns WLAN, lösenord fås av personalen.
 • Biblioteket erbjuder tillgång till tidskrifts- och tidningsdatabasen PressReader med aktuellt på många språk.
 • I biblioteket finns kunddator och skrivare med skanner och kopiator.

Utställningar

 • Biblioteket har ett galleri med regelbundet förnyade utställningar. Det är gratis att ställa ut, personalen har information om lediga tider och annat praktiskt.

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen har godkänt användningsregler för Korsnäs kommunbibliotek BKFS §38/2011.