Daghemsverksamheten i Korsnäs kommun

Kottebo daghem

Kottebo har en naturskön gårdsplan som uppmuntrar till lek, rörelse och stimulans. Nära daghemmet finns skogsgläntor vi brukar gå till. Där leker, upptäcker, utforskar vi och har lärstunder.

Att barnen känner sig trygga på Kottebo är viktigt för oss och barnens inlärning. I verksamheten fokuserar vi på barnets lek och utforskande. I våra lärstunder använder vi oss av smågruppsindelning – då får alla barn komma till tals och bli sedda. Barnen får vara med och påverka vad de vill göra i verksamheten.

Mobbningsförebyggande verksamhet är något vi tycker är viktigt och jobbar med i vår verksamhet.

Maten tillreds från grunden, inga halvfabrikat används. En del av råvarorna är närproducerade och köttet alltid inhemskt.

Miljövänlig städning eftersträvas.

Daghemmet

Kottebo daghem har tre avdelningar:

 • Kotten, med plats för 21 barn i åldern 3-5 år
 • Lillkotten, med plats för 12 barn i åldern 1-3 år
 • Siili-Kotten, med plats för 15 barn i åldern 1-5 år

Öppethållningstiderna är 07.00-17.00. Vid behov kan öppethållningstiderna förlängas

 

Kontaktuppgifter till daghemmet

Kotten, tel. +358 (0)50 377 5816

Lillkotten, tel. +358 (0)50 550 4048

Siili-Kotten, tel. +358 (0)50 401 5535

 

Kök och städ, tel. +358 (0)50 463 0110

E-post till personalen: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi eller kottebo(at)korsnas.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogik

 • Malin Häggdahl, tel. +358 (0)50 439 6945

 

Harrström daghem

Harrström daghem har plats för 16 barn i åldern 1-5 år. På daghemmet erbjuds också morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarn och morgon-och eftermiddagsverksamhet för skolbarn. Daghemmet finns i f.d. Harrström skola.

 • Daghemmet värdesätter lek, språk, rörelse och utevistelse.
 • Verksamheten utgår från ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik” och utformas enligt barnens intressen, önskemål och behov. Delaktighet och samarbete mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare betonas.
 • Daghemmet är sockersmart, inget extra tillsatt socker serveras.

Kontaktuppgifter till daghemmet

 • Stora sidan(3-5 åringar), tel. +358 (0)50 465 4022
 • Lilla sidan(1-3 åringar), tel. +358 (0)50 527 6330

 

Kök och städ

 • Pernilla Sandman, tel. +358 (0)50 463 9747

Eftis

 • +358 (0)50 431 3467

E-post till personalen: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi eller harrstromdaghem(at)korsnas.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogiken

 • Malin Häggdahl, tel. +358 (0)50 439 6945

 

Molpe daghem

Molpe daghem ”Tulavippan” öppnades 01.10.2012. Daghemmet finns invid Molpe skola.

Daghemmet har två avdelningar: Tärnan för barn i åldern 1-3 år och Måsen för barn i åldern 3-5 år. På daghemmet finns plats för 25 barn.

Öppethållningstiderna är i huvudsak kl. 07.00-16.30.

Verksamheten på Tulavippan är målstyrd och utgår från barnens intressen och behov. Samhällsaktuella ämnen tas med i verksamheten på barnens nivå.

Vi värnar om varje barns trygghet (fysiskt, psykiskt och socialt) samt en nära relation till vårdnadshavarna.

Vår utgångspunkt är att barnet självt ska vara aktivt i sitt lärande och barnets delaktighet är viktig för oss. Barnets tankar och åsikter syns i vår verksamhet.

Verksamheten dokumenteras och synliggörs för både barn och vårdnadshavare.

Vi värdesätter utomhusvistelse och rörelse. Fri lek och att se det enskilda barnet är viktigt för oss. På daghemmet finns ett pedagogiskt växthus som används till odling och utomhuspedagogik.

Tulavippan är ett ”sockersmart” daghem; inget extra socker serveras till barnen.

Daghemmets kontaktuppgifter

 • Måsen(3-5 åringar) tel. +358 (0)50 406 6933
 • Tärnan(1-3 åringar) tel. +358 (0)50 591 3170

E-post till personalen: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi eller tulavippan(at)korsnas.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogiken

 • Malin Häggdahl, tel. +358 (0)50 439 6945
Relaterad information och material
Kronstrand Alexandra

Vik. daghemsföreståndare

E-post: alexandra.kronstrand(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 501 5587