Anmälan till förskola

Anmälan till förskolan för barn som är födda 2013
Förskoleundervisningen är obligatorisk.

Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Förskoleundervisningen är avgiftsfri (4 h/dag).

Om barnet utöver förskoleundervisning också behöver dagvård, ska dagvårdsbehovet utöver förskoleundervisningen också anges i den elektroniska anmälan.

Elektronisk anmälan

Anmälan till förskolan sker elektroniskt och ansökningsblanketten hittar du här

Anmälan skall vara inlämnad senast den XX XXX 2019.

Relaterad information och material
Häggblom Emma

Ledare för småbarnspedagogik

E-post: emma.haggblom(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 146
Telefontid: måndag – fredag 08.30 – 09.30

Material