Anmälan till förskola

Anmälan till förskolan för barn som är födda 2017.
Förskoleundervisningen är obligatorisk.

Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Förskoleundervisningen är avgiftsfri (4 h/dag).

Om barnet utöver förskoleundervisning också behöver morgon- och eftermiddagsvård, ska ansökan om kompletterande småbarnspedagogik för förskoleelever inlämnas.

Anmälan till förskolan

Skriv ut ansökningsblanketten, fyll i och lämna in den till daghemmet. Du hittar blanketten här

Anmälan skall vara inlämnad senast den 31.3.2023.

Relaterad information och material
Kronstrand Alexandra

Vik. daghemsföreståndare

E-post: alexandra.kronstrand(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 501 5587

Material