Vattenverksdejour

Vid akuta ärenden gällande vatten och avlopp, ring:

Under arbetstid (kl. 8.00 – 16.15) i första hand:

VA-service Sabrina Pajukangas  tel. + 358 (0)50 3596 414

Vattenverksskötare Jedidias Garrido tel. +358 (0)50 5056 857.

Tekniska chefen Ulf Granås tel. +358 (0)50 5910 056.

 

Efter arbetstid och helgdagar (kl. 16.15 – 8.00.) ring:

VA-service Sabrina Pajukangas  tel. +358 (0)50 3596 414

Vattenverksskötare Jedidias Garrido tel. +358 (0)50 5056 857