Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

 

Vid akuta ärenden gällande vatten och avlopp, ring:

 

Efter arbetstid (kl. 16.15 – 8.00) och helgdagar  vattenverketsdejourtelefon +358 (0)50 4701 903

 

Under arbetstid (kl. 8.00 – 16.15) i första hand vattenverksskötare Roland Westerback tel. +358 (0)505 056 857 eller tekniska chefen Ulf Granås tel. +358 (0)50 5910 056.