Skolskjutsar

Skolskjutsar från 1.8.2015
Kommunen erbjuder skolskjuts till elevens närskola. Om en elev går i en annan skola än närskolan får denna elev inte gratis skolskjuts.

Elever som har rätt till skolskjuts är:
1) Förskolebarn om skolvägens längd överstiger 3 km eller poänggräns enligt Koululiitu överstiger 180
2) Elever i åk 1-2 om skolvägens längd överstiger 3 km eller poänggränsen enligt Koululiitu överstiger 199
3) Elever i åk 3-4 om skolvägens längd överstiger 4 km eller poänggränsen enligt Koululiitu överstiger 215
4) Elever i åk 5-9 om skolvägens längd överstiger 5 km eller poänggränsen enligt Koululiitu överstiger 240

Farlig väg
Om en vägsträcka anses farlig, för elever i årskurs 1-2, kan elever med kortare väg till skolan få skjuts. Farliga vägar är Malaxvägen förutsatt att eleven inte kan korsa vägen på en skyddsväg och Strandvägen om eleven inte kan korsa vägen genom tunnel.

Varifrån hämtas elever
Elever i åk 1-2 bör själva ta sig till större väg högst 1,5 km. Elever i åk 3-9 bör ta sig till större väg högst 3 km.

Ta kontakt med bildningskansliet på telefonnummer 040 650 7979 eller 050 462 6099 om du har frågor gällande skolskjutsarna.

Relaterad information och material
Martin Agneta

Bildningsdirektör

E-post: agneta.martin(at)malax.fi
Tel: +358 (0)50 4626 099

Blomqvist Birgitta

Ledare för småbarnspedagogik

E-post: birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 146
Telefontid: måndag – fredag 08.30 – 09.30

Material