Bokbussen

Bokbussen kör varannan, udda vecka.
Telefonnummer till Bokbussen: 0503523310
Bokbussen svarar under körrutten, annars ring till kommunbibliotekets telefon: 06 3479140

 

Tidtabell augusti-juni, tillsvidare:

Måndag

Kottebo daghem 9.00-9.20

Harrström daghem 9.30-9.50

Taklax skola 10.00-11.15

Molpe daghem, Industricentralen och Molpe skola 11.40-15.00

Tisdag

Viitaniemi 14.30-15.00

Träskvik 15.10-15.30

Tuvängsvägen 15.40-16.00

Hienobacken 16.10-16.30

Taklax fd mejeri 16.40-17.10

Harrström 17.20-18.20

Helenelund 18.30-19.00

Edsvik 19.10-19.20

Onsdag

Molpe skola 9.00-10.00

Smedbacken 16.00-16.20

Strandmossa 16.25-16.40

Brännback 16.45-16.50

Solvingsback 16.55-17.05

Bjurbäck 17.15-17.30

Korsbäck 17.40-17.55

Råbacka 18.00-18.15

Molpe fd Banken 18.25-19.30

Biblioteket betjänar Buketten och Lärknäs efter behov och genom överenskommelse med personal och boende enligt Boken kommer-modellen.

 

Bildningsnämnden godkände ovanstående busstidtabell för perioden 15.8.2022 – juni 2023. BILDN § 54/2022