Läroplanen

Kommunens förskolor finns vid respektive skola.

Förskolan är avgiftsfri. Verksamheten ordnas fyra timmar per dag och följer skolornas schema, förutom att förskolan avslutas sista vardagen i maj månad.

Morgon- och eftermiddagsvård kan ansökas för förskolebarnen. För morgon- och eftermiddagsvården uppbärs en avgift motsvarande avgiften för halvdagsvård.
Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och bruttoinkomster.

Förskoleundervisningen baserar sig på undervisningsministeriets givna grunder samt på kommunens fastställda läroplan. Kommunens plan ligger till grund för förskolornas verksamhetsplaner.

Malax-Korsnäs läroplan

Läroplanen för Malax-Korsnäs hittar du på studieinfo.fi

Relaterad information och material
Moliis Camilla

Bildningschef

E-post: camilla.moliis(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5958 829

Bergström Thommy

Rektor, Korsnäs skola

E-post: thommy.bergstrom(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)40 581 7796

Rektor Molpe skola

E-post: oliver.sjolund@korsnas.fi
Tel: +358 (0) 50 574 3384

Rektor Taklax skola

E-post: mats.fors(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 4778 799

Material