Läroplanen

Kommunens förskolor finns vid respektive skola.

Förskolan är avgiftsfri. Verksamheten ordnas fyra timmar per dag och följer skolornas schema, förutom att förskolan avslutas sista vardagen i maj månad.

Morgon- och eftermiddagsvård kan ansökas för förskolebarnen. För morgon- och eftermiddagsvården uppbärs en avgift motsvarande avgiften för halvdagsvård.
Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och bruttoinkomster.

Förskoleundervisningen baserar sig på undervisningsministeriets givna grunder samt på kommunens fastställda läroplan. Kommunens plan ligger till grund för förskolornas verksamhetsplaner.

Malax-Korsnäs läroplan

Läroplanen för Malax-Korsnäs hittar du på studieinfo.fi

Relaterad information och material
Häggblom Emma

Ledare för småbarnspedagogik

E-post: emma.haggblom(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 146
Telefontid: måndag – fredag 08.30 – 09.30

Material