Korsnäs Värme Ab

Korsnäs Värme Ab är ett av kommunen helägt dotterbolag som bildades i slutet av 2014. Bolagets huvudsakliga uppgift är att producera värme baserat på förnyelsebar energi åt kommunens fastigheter.

Bolaget har två värmecentraler, en vid Lärknäs och en på Industriområdet i centrum. Värmecentralerna eldas med skogsflis.

 

Kontakt med bolaget fås via tel. 050-5531799 (Roger Backholm, VD).