Näringsliv i Korsnäs

Näringsliv i Korsnäs

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen. Vi betjänar regionens företag genom avgiftsfri företagsrådgivning till såväl blivande som befintliga företag. Regionutveckling och marknadsföring av regionen är också våra uppgifter.

Korsnäs kommuns företagstjänster sköts av VASEK.

VASEK

VASEK koordinerar regionala företagstjänster i Vasaregionen

Hos VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia får du råd och handledning när du grundar ett eget företag. Konfidentiell och kostnadsfri service ger verktyg till grundandet och vidareutveckling av en egen affärsverksamhet. https://www.vasek.fi/foretagstjanster/starta-eget

Har du frågor och funderingar om företagande och ditt företags framtida utveckling, ägar- eller generationsskiften eller om du vill ha information om internationalisering, så ska du vända dig till VASEK. VASEK erbjuder information, vägledning och råd, konfidentiellt och kostnadsfritt.
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/befintliga-foretag-2/
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/agarskiften

Boka tid hos företagsrådgivare på nätet https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2/boka-tid-hos-foretagsradgivare
eller per telefon 06 317 76 00

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia

Nedre torget 1 A, 3 vån.
65100 VASA

06 317 7600

info@vasek.fi
http://www.vasek.fi

Företagstjänster

Kjell Nydahl, Företagsrådgivare som ansvarar för företag i Korsnäs
E-post: kjell.nydahl(at)vasek.fi
Tel: 050 3682 686

Hela VASEK personalens kontaktuppgifter hittar du på VASEKs nätsidor www.vasek.fi

Mentorverksamhet

Företagsmentorsverksamhet är en del av servicen inom Kust-Österbottens Företagare.
Österbottens Företagsmentorer samarbetar med olika aktörer som jobbar nära företagaren.

Mentorskapet baserar sig på ömsesidigt förtroende. Företagsmentorn sparrar, förmedlar, bygger nätverk och broar samt söker lösningar på företagarens utmaningar med en utomståendes ögon. Mentorsverksamheten stödjer och främjar företagande och näringsverksamhet.

Mentorerna ger sin expertis och erfarenhet till användning och nytta för företagare, organisationer, kommuner och andra aktörer. Mentorn fungerar frivilligt och utan ersättning.

Mentorsverksamhet (VASEK)

Företagsregister

I företags- och serviceregistret hittar du uppgifter om företag i Korsnäs kommun och deras tjänster samt om hela regionens företag. Anmäl ditt företags uppgifter till registret eller kontrollera att ditt företags uppgifter i registret är up to date.

Korsnäsföretag i Vasaregionens företags- och serviceregister:

https://vasek.yrityshakemistot.fi/korsnäs

Relaterad information och material
Nydahl Kjell

Företagsombudsman

E-post: kjell.nydahl(at)vasek.fi
Tel: +358 (0)50 3682 686