Näringsliv i Korsnäs

Näringsliv i Korsnäs

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen. Vi betjänar regionens företag genom avgiftsfri företagsrådgivning till såväl blivande som befintliga företag. Regionutveckling och marknadsföring av regionen är också våra uppgifter.

Korsnäs kommuns företagstjänster sköts av VASEK.

VASEK

VASEK koordinerar regionala företagstjänster i Vasaregionen

Hos VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia får du råd och handledning när du grundar ett eget företag. Konfidentiell och kostnadsfri service ger verktyg till grundandet och vidareutveckling av en egen affärsverksamhet. https://www.vasek.fi/foretagstjanster/starta-eget

Har du frågor och funderingar om företagande och ditt företags framtida utveckling, ägar- eller generationsskiften eller om du vill ha information om internationalisering, så ska du vända dig till VASEK. VASEK erbjuder information, vägledning och råd, konfidentiellt och kostnadsfritt.
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/befintliga-foretag-2/
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/agarskiften

Boka tid hos företagsrådgivare på nätet https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2/boka-tid-hos-foretagsradgivare
eller per telefon 06 317 76 00

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia

Nedre torget 1 A, 3 vån.
65100 VASA

06 317 7600

info@vasek.fi
http://www.vasek.fi

Info 28.10.2021: Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

Du kan boka tid till rådgivning på distans via VASEK och Startias bokningskalender. Personliga möten måste bokas per telefon.

– Våra företagsrådgivare är väldigt mycket på fältet, det vill säga besöker företag och jobbar även på distans. Så du kan boka video- och telefonmöten online, men om du vill träffa företagsrådgivare ansikte mot ansikte går det lättast genom att slå en signal åt företagsrådgivaren. Det är också enkelt att boka tid via vår info, säger direktör för företagstjänster Kjell Nydahl, som har regionalt ansvar för Korsnäs företag.

– Detta är ett av medlen i VASEKs hållbarhetsplan för att minska utsläppen från trafiken. När företagsrådgivare själva kan hantera sina kalendrar, kan man boka företagsbesök och möten till samma dagar och undviker sådana dagar när man kör från ena sidan av regionen till den andra och tillbaka igen, fortsätter han.

Där det är möjligt försöker företagsrådgivarna alltid tillbringa en hel arbetsdag i sina ansvarskommuner och ordna fler möten till samma dag och i samma riktning. På så sätt kan man lägga mer tid på att hjälpa företag än att sitta onödigt i bilen.

Företagsrådgivare ger rådgivning på distans både på hemmakontoret och på VASEKs kontor på Nedre torget. Fysiska möten kan bokas enligt företagarens önskemål, antingen till företagets lokaler, VASEKs kontor, eller Korsnäs kommungård. Företagsrådgivarna kommer också gärna på besök till företagets lokaler, där de eventuellt nödvändiga dokumenten är mer lättillgängliga.

Vare sig det är fråga om sättet att träffa, plats eller tid, vill vi alltid lyssna på företagarens önskemål!

Företagstjänster

Boka tid hos företagsrådgivare på nätet https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2/boka-tid-hos-foretagsradgivare eller per telefon 06 317 76 00. Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.

Korsnäs kommuns ansvariga företagsrådgivare Kjell Nydahl är anträffbar även vid Korsnäs kommunkansli enligt överenskommelse.

Kjell Nydahl, Företagsrådgivare som ansvarar för företag i Korsnäs
E-post: kjell.nydahl(at)vasek.fi
Tel: 050 3682 686

Hela VASEK personalens kontaktuppgifter hittar du på VASEKs nätsidor www.vasek.fi

Mentorverksamhet

Företagsmentorsverksamhet är en del av servicen inom Kust-Österbottens Företagare.
Österbottens Företagsmentorer samarbetar med olika aktörer som jobbar nära företagaren.

Mentorskapet baserar sig på ömsesidigt förtroende. Företagsmentorn sparrar, förmedlar, bygger nätverk och broar samt söker lösningar på företagarens utmaningar med en utomståendes ögon. Mentorsverksamheten stödjer och främjar företagande och näringsverksamhet.

Mentorerna ger sin expertis och erfarenhet till användning och nytta för företagare, organisationer, kommuner och andra aktörer. Mentorn fungerar frivilligt och utan ersättning.

Mentorsverksamhet (VASEK)

Företagsregister

I företags- och serviceregistret hittar du uppgifter om företag i Korsnäs kommun och deras tjänster samt om hela regionens företag. Anmäl ditt företags uppgifter till registret eller kontrollera att ditt företags uppgifter i registret är up to date.

Korsnäsföretag i Vasaregionens företags- och serviceregister:

https://vasek.yrityshakemistot.fi/korsnäs

Relaterad information och material
Nydahl Kjell

Företagsombudsman

E-post: kjell.nydahl(at)vasek.fi
Tel: +358 (0)50 3682 686