Meddela behov av barnskydd om

  • det förekommer brister i omvårdnad av barnet, som tyder på att föräldrar missköter sitt föräldraskap
  • om barn har blåmärken som väcker misstanke
  • om barn visar stor upptagenhet av sexuellt beteende/språk eller andra beteendestörningar
  • om föräldrar är berusade/drogade vid hämtning till och från daghem och skola
  • om barn under 18 år använder alkohol eller droger
  • vid misstanke om misshandel eller sexuellt utnyttjande av barn skall enligt lag anmälan göras direkt till polisen och till socialarbetarna.
Relaterad information och material